کد خبر 266039

پورسیدآقایی دست از لجبازی و مخالفت بردارد

رییس شورای شهر تهران خطاب به معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران همچنین گفت: دست از لجبازی و مخالفت بردارید و بگذارید طرح شناسایی و رفع گره های ترافیکی اجرایی شود.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی ؛ محسن هاشمی،رییس شورای شهر تهران گفت: مشخص شد که ما در گره های ترافیکی جاهایی را داریم که با هزینه بیست درصدی قابل رفع است که این باعث کسب رضایت مردم می شود.

وی ادامه داد:در شهرداری تهران هیچ لیستی از صدو بیست چندی گره ترافیکی وجود نداشت.

هاشمی گفت:ترافیک معضل مهمی است و  ما از  معاونت حمل و نقل را ملزم به ارائه فهرست جامعی از گره های ترافیکی، ایده  ها و هزینه ها ارائه دهند.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه این کار نظرات را در مدیریت شهری بهم نزدیک می کند،اضافه کرد:الان وضعیت گره های ترافیکی نه برای مدیریت شهری قبل و نه فعلی مشخص نیست.از آقای پورسید آقایی می خواهیم که این طرح را جدی بگیریم. به عنوان نمونه عرض می کنم چرا در شهر تهران چندین هزار میلیارد تومان برای پل صدر هزینه شد و ولی به سایر گره ها پرداخته نشد؟

وی ادامه داد:همین طور در مورد تونل نیایش اگر از اعضای شورای قبل در مورد اولویت ساخت این تونل نسبت به سایر گره های ترافیکی سوال شود، هیچ کس اطلاعات مشخصی ندارد.

محسن هاشمی خطاب به پورسید آقایی همچنین گفت: دست از لجبازی و مخالفت بردارید و بگذارید طرح شناسایی و رفع گره های ترافیکی اجرایی شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر