کد خبر 252125

نوری مطرح کرد:

تحمیل هزینه‌های سرای محله‌ها به شهرداری

به گفته رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمان شهری سرای محله قرار بود خودگردان باشند اما در حال حاضر بسیاری از هزینه‌های این سراها به عهده شهرداری است.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی ؛ صدراعظم نوری،رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر در جریان بررسی بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: خیریه ها در موضوع ایتام و مستمندان در واقع بخشی از ماموریت های شهرداری را به خصوص از بعد اجتماعی به عهده دارند و خدمات آن ها موجب  کاهش آسیب‌های اجتماعی می شوند.

او پیشنهاد داد:  اعتبارات این ردیف ٥ میلیارد تومان افزایش یافته و از ردیف حمایت از موسسات فرهنگی هنری  کاهش یابد چرا که بسیاری از  این موسسات درآمدزا هستند و فعالیت های هنری و فرهنگی می‌کنند و پروژه می گیرند.

 نوری تاکید کرد: سراهای محله قرار بوده خودگردان باشند و خودشان هزینه‌هایشان را تامین کنند در حال  حاضر سرای های محله به سمتی رفته‌اند که تمام هزینه ها را شهرداری پرداخت می کند ضمن این که آن ها مطالبات دیگری از لحاظ بیمه و مالیات و استخدام دارند!باید به سمت ساماندهی سراهای محله برویم که  هزینه‌هایشان کاهش یابد و وابستگی سراها قطع شود.  

او اضافه کرد: پیشنهاد کاهش مبلغ ٥ میلیارد تومان از ردیف سراهای محله و افزایش به ردیف اموزش و توانمند سازی شهروندان در امور سلامت را دارم.

وی ادامه داد: یکی از مطالبات شورا این است که واحدهای موازی در شهرداری و سازمان ها و شرکت ها ادغام شوند و کار پژوهش در حوزه‌ای برود که افراد متخصص آن را انجام دهند.

مراکز پژوهشی در حوزه اجتماعی باید در موسسه مطالعات و برنامه ریزی ادغام شود.

نوری همچنین در انتقاد به نحوه برگزاری جلسه و پیشنهادات کمیسیون‌ها گفت:ما سوپر من نیستیم که هم صحبت‌ها را گوش دهیم ، هم نظر کارشناسی دهیم و هم پیشنهادات را مورد نقدوبررسی،بنابر بهتر است پیشنهادات کمیسیون ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارایه و سپس در کمیسیون تلفیق  مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت در صحن شورا مطرح شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر