کد خبر 241813

اتمام پروژه‌های پایتخت ۴۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشورا شهردارتهران با بیان اینکه اتمام پروژه های پایتخت ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد گفت: این عدد سه برابر بودجه شهرداری تهران در سال ۹۶ است.

 اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ حجت اله میرزایی در سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح جزئیات برنامه سوم شهر تهران افزود: منابع اصلی اداره شهرتهران از طریق سازندگان تامین می شده که این عده الگوی خاصی از اقتصاد سیاسی را در شهرتحمیل کرده بودند.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد درآمد به ساخت و ساز متکی شده بود اظهارکرد: این درحالی است که میزان عوارض حاصل از مشارکت مردم تنها 3 درصد است، درصورتیکه در سایرشهرها این میزان به 30 درصد می رسد.

وی با اشاره به اینکه هویت به هم ریخته پایتخت محصول نظام مالیه نادرست است گفت: به جای اینکه 9 میلیون شهروند در اداره شهر مشارکت داشته باشند، عده محدودی شامل 200 تا 250 هزار سازنده اصلی از طریق عوارض حاصل از تراکم در شهر سایه انداخته بودند.

میرزایی اتکای بیش از حد به پروژه محوری و ساخت و ساز را یکی از اشکالات مدیریت شهری پیشین ذکر و تصریح کرد: این روند براساس منافع گروه های خاص و بدون ارزیابی پیوست های اجتماعی شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه الگوی توسعه شهرتهران مدیرمحور، شهردارمحور و غیرمشارکتی بوده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه از نخستین سال مدیریت شهری سابق ، شهردارمحوری و اتکا به ویژگی های شخصی وی روز به روز افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران اضافه کرد: متاسفانه در گذشته بخش بزرگی از پروژه ها نه براساس منافع شهروندان، بلکه براساس منافع گروه ها طراحی و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه الگوی توسعه شهرتهران ناپیوسته و ناگسسته بوده است یادآورشد: نظام برنامه ریزی شهرتهران تفصیل گرا بوده و هزاران هدف تفصیلی جزیی مشخص شده بود؛ وقتی همه چیز اولویت پیدا می کند یعنی هیچ چیز اولویت ندارد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد تهران یک اقتصاد سنتی نابرخوردار از فناوری های نوین است خاطرنشان کرد: در برنامه سوم باید پارادایم شیفت از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی برفناوری های جدید صورت می گیرد.

میرزایی از همه حوزه ها و معاونت های شهرداری تهران درخواست کرد اولویت نخست خود را اعلام کنند تا دامنه مداخله افزایش یابد و درنهایت شش اولویت اصلی در دستورکار قرارگیرد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشورای شهردارتهران آلودگی زیست محیطی ، نظام ناکارآمد حمل و نقل و آسیب پذیری از بلایای طبیعی را به عنوان مهمترین مسائل شهرتهران ذکرکرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه مناطق شهرتهران ناموزون است، گفت: تهران به شهری از ریخت افتاده و فاقد هویت شهری تبدیل شده است.

وی به موارد مغفول مانده در برنامه دوم اشاره و خاطرنشان کرد: برنامه دوم برون سپاری و غیرمشارکتی بوده است.

وی تفصیلی و غیراولویت بندی، بی توجهی به نظام حکمرانی ، بی توجهی به محیط عمومی کسب و کار و مشارکت وجوه اجتماعی ، بی توجهی به صحن نهادهای مدنی در مدیریت شهر و تحقق پروژه ، بی توجهی به نظام نوآوری منطقه ای ، بی توجهی به مزیت ها و هویت های مناطق مختلف شهرتهران را از دیگر نواقص برنامه دوم شهر تهران ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه روند توسعه و برنامه های گذشته شهر تهران آسیب شناسی و میزان تحقق طرح جامع و طرح تفصیلی انجام شده ، اظهار کرد: در گزارش 100 روزه میزان تحقق برنامه و طرح جامع ارائه خواهد شد.

میرزایی در تشریح ویژگی های برنامه سوم شهر تهران افزود: برای تدوین این برنامه ضمن انجام مطالعات گسترده کلان روند ها و پیشران های موثردرشهرتهران تائید و پنجاه کلان روند در حوزه های مختلف شناسایی و میزان تاثیرگذاری بر متغیرها در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در 28 حیطه اصلی 800 شاخص مقایسه ای از وضعیت شهرتهران در مقایسه با سایرکلانشهرها مشخص شده است.

معاون شهردارتهران یادآورشد: برنامه سوم دارای ساختار فضایی سه سطحی کلانشهر، منطقه و محله بوده و از سه سطح یکپارچگی افقی ، عمومی و گروه های ذینفع برخورداراست.

میرزایی با اشاره به اینکه توسعه شهری فرآیندی یکپارچه، فراگیر و برخوردار ازروندهای بین منطقه ای، ملی و بر مبنای مزیت هاست گفت: برنامه سوم توسعه 2 عنصر اصلی شامل تجلی هدفمندی یک جامعه و تجلی عقلانیت است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر