کد خبر 237694

نظام اقتصادی شهر و مدیریت شهری تهران، توسعه نیافته است

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران گفت: هم نظام اقتصادی شهر تهران و هم نظام مدیریت شهری به شدت توسعه نیافته و ناکارآمد است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، حجت اله میرزایی روز پنجشنبه در همایش چشم انداز شهر تهران در افق برنامه پنج ساله که در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد افزود: ایجاد نظام نوآوری شهری، هوشمندسازی، ارتقا کیفیت نهادی، توانمندی سازی مدیریت محلی، بهره مندی از فناوری های نوین چه در کسب و کار و تولید ثروت و چه در مدیریت و سیاستگزاری؛ چه به مثابه راهبردی توسعه و چه به عنوان ابزاری موثر برای ارتقا کیفیت زندگی و کاهش فقر، نابرابری و بهبود حکمرانی شهری مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه اتکا بیش از حد به اقتصاد و مالیه ساخت و ساز به ناپایداری، رقابت ناپذیری و ناپویایی همراه با فساد و نابرابری بزرگ در تهران منجر شده اظهار کرد: مهم ترین مأموریت برنامه سوم توسعه شهر تهران تحول بنیادین سرمشق و رویکرد از اقتصاد محلی، بسته و ناپویای مبتنی بر ساختمانی به اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری های نوین، مقاوم و رقابت پذیر و هم پیوندی با فرصتهای فراملی و تحول نظام مدیریت از مدیریت ساخت و سازی به مدیریت سازوکاری، برخورداری و فرصت های برابر توسعه انسانی برای شهروندان است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه برنامه سوم توسعه از سه سطح یکپارچکی فضایی، موضوعی و ذینفعان برخوردار خواهد بود یادآور شد: این به معنای برخورداری از پیوستار فضایی از کلانشهر تا محلات شهری است و در سه سطح راهبردی برای کلانشهر تهران، راهبردی عملیاتی برای مناطق و عملیاتی برای محلات تدوین می شود.

وی افزود: در سلسله مراتب فضایی با حرکت به سطوح پایین تر، یکپارچگی افقی و سطوح و میزان مشارکت باید فزاینده و موثرتر باشد.

به گفته میرزایی برای تعیین اهداف و راهبردها، سازوکارهای لازمی ایجاد شده که هم روندهای مسلط فراملی و هم ملی و فراشهری در حوزه های علم و فناوری، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی و جمعیتی، مالی و اقتصادی، مزیتهای ممکن و قابل آفرینش مورد توجه قرار گیرد و هم گرایشها، خواسته ها و دیدگاه های ذینفعان، بهره وران و اصحاب گفتمان و گروه های مرجع شناسایی و لحاظ شود.

وی اضافه کرد: بخش عمده این شناسایی و تحلیل چندوجهی و چندسطحی در ماههای گذشته انجام شده و در حال تهیه سندهای آن هستیم.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این موقعیت مقایسه ای امروز تهران در رقابت با سایر کلانشهرهای جهان بر مبنای 15 ارزیابی معتبر و شکافهای توسعه ای شناسایی شده است.

وی گفت: دراین برنامه در مرحله تحلیل با رویکرد جامعیت و در مرحله تعیین اهداف و اولویتها با رویکرد برنامه ریزی هسته ای یعنی تعیین محورهای کلیدی، اولویت دار و هسته های خط دهنده محدود تدوین می شود.

میرزایی اضافه کرد: از این رو پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی و کاهش نابرابری، افزایش تاب آوری محیطی و رقابت پذیری اقتصادی، بازآفرینی نظام مالیه شهری و اصلاح نظام حکمرانی را می توان به عنوان مهمترین دغدغه ها و حوزه های راهبردی شهر تهران در این دوره برشمرد.

وی تصریح کرد: همچنین به جای بلندپروازی و تفصیل غیرمتعارف اهداف کمی و جزئی و تعیین دستوری صدها هدف جزئی، در سطح کلانشهر اهداف به سطوح اهداف معنادار و خط دهنده اصلی محدود شده و در سطوح فضایی منطقه و محلات دامنه اهداف افزایش پیدا می کند.

معاون شهردار تهران افزود: برنامه سوم براساس سه سطح الزام (دستوری) برای سطوح سازمانی تحت کنترل (عمدتا شهرداری و سازمانهای وابسته)، تأثیرگذاری و تعاملی (برای سایر سازمانهای همکار در بخش عمومی و خصوصی) و اقناعی و متقاعدکننده (برای سایر ذینفعان و مشارکان شهرداری در توسعه) تدوین می شود.

به گفته وی برنامه سوم، برنامه ای کاملا مشارکتی با جلب سازماندهی حداکثری مدیران و کارشناسان شهرداری، صاحبان اندیشه و تجربه در دانشگاه ها و انجمن های علمی و تشکلهای تخصصی و صنفی و سایر بازیگران و کنشگران است.  

میرزایی تأکید کرد: به منظور دستیابی به ذهنیت و زبان مشترک و پیشگیری از آسیب انسجام و کلیت برنامه، حضور و همکاری حداکثری اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مرحله تدوین پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه سوم توسعه برای دوره زمانی 1398-1402 تدوین می شود اظها رکرد: این برنامه با بازخوانی و تمرکز بر اسنادبالادستی ملی از جمله قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلافی رهبر معظم انقلاب، برنامه ششم توسعه، طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران و سیاست های ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران تدوین می شود.

میرزایی دوره زمانی تدوین و تصویب برنامه را از ابتدای آذرماه 96 تا پایان مهرماه 97 اعلام کرد.

وی امکان برای غلبه بر پیچیدگی و شتاب تغییرات شبکه ای و چندوجهی با خلاقیت فعال آینده نگرانه به جای روزمرگی منفعل و ابزار کاهش آسیب های ناشی از نااطمینانی ها و مخاطرات بلایا، حوادث و تغییرات محیطی را از جمله ویژگی های برنامه توسعه ذکر کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر