کد خبر 233887

بخشی از حساب‌های شهرداری مسدود شده است

رییس شورای شهر تهران،ری و تجریش گفت که فقط تعدادی از حساب‌های شهرداری مسدود شده است و نه همه آنها.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی ؛ محسن هاشمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه همه حساب های شهرداری از سوی تامین اجتماعی مسدود نشده است گفت:

در دوران شهرداری سابق حق بیمه از حساب کارکنان کسر میشد اما به حساب تامین اجتماعی ریخته نمی شد و این اعداد از مرز ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.

وی ادامه داد:مدیریت شهری فعلی باید با تامین اجتماعی در این زمینه ماجرا را حل و فصل کند.

به گفته هاشمی از این به بعد تخلف کارکنان شهرداری در شهرداری های مناطق بررسی می شود که این افراد بدون در نظر گرفتن باغ بودن املاک رای به تخریب می دهند و این ها بر اساس نوع تخلف پرونده شان به دادسرای کارکنان یا حراست شهرداری ارسال می شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر