کد خبر 579214

زاهدی‌ وفا معاون هماهنگی اقتصادی مخبر شد

معاون اول رییس جمهوری در حکمی محمد هادی زاهدی وفا را به سمت «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور» منصوب کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، در حکم محمد مخبر به محمدهادی زاهدی وفا آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور» منصوب می شوید.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه این حکم آورده است: شایسته است ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب شرح وظایف مصوب آن معاونت، پیگیری و نظارت لازم را به عمل آورید.

در پایان این حکم آمده است: امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال، ضمن بهره‌گیری از توانایی های مجموعه دولت و اهتمام لازم در سایه تعامل و همکاری همکاران و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و موید باشید.

ارسال نظر