آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای کشور؛

رنگ قرمز به نقشه کرونایی بازگشت / وضعیت ۱۳ شهر نارنجی شد

طبق اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت تعداد شهرهای نارنجی ۱۳ و قرمز ۱ شهر است.

رنگ قرمز به نقشه کرونایی بازگشت / وضعیت ۱۳ شهر نارنجی شد

به گزارش اقتصاد آنلاین،‌ بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۰ به ۱ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۶ به ۱۳ شهر رسید.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۹۴ به ۱۱۸ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۸ به ۳۱۶ شهر کاهش یافت.

قرمز: ۱ شهر

نارنجی: ۱۳ شهر

زرد: ۱۱۸ شهر

آبی: ۳۱۶ شهر

رنگ قرمز به نقشه کرونایی بازگشت / وضعیت ۱۳ شهر نارنجی شد

ارسال نظر
ارسال نظر