با این روش حساسیت به بادام زمینی را کاهش دهید

بر اساس یک مطالعه‌ جدید، مصرف مقدار کم و متوالی بادام زمینی آب‌پز به غلبه بر واکنش‌های ناشی از حساسیتکودکان کمک می‌کند.

با این روش حساسیت به بادام زمینی را کاهش دهید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ؛ بر اساس یک مطالعه‌ جدید، مصرف مقدار کم و متوالی بادام زمینی آب‌پز به غلبه بر واکنش‌های ناشی از حساسیتکودکان کمک می‌کند.

این مطالعه که در مجله «حساسیت بالینی و تجربی» (Clinical & Experimental Alergy) منتشر شد، نشان داد ۸۰ درصد ازکودکان دارای حساسیت به بادام زمینی پس از آزمایش، آلرژی به خوردن بادام زمینی را از دست می‌دهند.

از آنجایی که بیش از سه درصد از کودکان در کشورهای غربی به بادام زمینی حساسیت دارند، متخصصان از جمله دانشمنداندانشگاه فلیندرز در ایالات متحده می‌گویند کارآزمایی بالینی جدید می‌تواند به ایجاد یک درمان جدید برای کاهش خطر مواجهه تصادفی با بادام زمینی و بهبود کیفیت زندگی کودکان حساس به بادام زمینی کمک کند.

مطالعه جدید آن‌ها بر اساس یافته‌های قبلی است که گرما بر ساختار پروتئین و خواص حساسیت‌زای بادام ‌زمینی تاثیر می‌گذارد واحتمال بروز واکنش‌های آلرژیک شدید را کاهش می‌دهد.

متخصصان آزمایش کردند تا ببینند درمانی که افزایش تدریجی مقدار مصرفی بادام زمینی جوشانده‌شده و به دنبال آن بادام زمینی بوداده را ارائه می‌کند، می‌تواند به کودکان کمک کند بر حساسیت خود به بادام زمینی غلبه کنند یا خیر.

"تیم چاتاوی"، یکی از نویسندگان، در بیانیه‌ای گفت: ابتدا دزهای کوچک و فزاینده آجیل جوشانده به کودکان دادند تا حساسیت آن‌ها تاحدی کاهش یابد و هنگامی که آن‌ها هیچ علامتی از واکنش حساسیت‌زا نشان ندادند، در مرحله بعد درمان، برای بالا بردن تحمل آن‌هادز بیشتری بادام زمینی بو داده به آن‌ها داده شد.

متخصصان از ۷۰ کودک شش تا ۱۸ ساله دارای حساسیت به بادام زمینی خواستند به مدت ۱۲ هفته بادام زمینی ۱۲ ساعتجوشانده‌شده، به مدت ۲۰ هفته بادام زمینی دو ساعت جوشانده‌شده و به مدت ۲۰ هفته بادام زمینی بو داده مصرف کنند.

متخصصان دریافتند ۵۶ نفر از ۷۰ شرکت‌کننده (۸۰ درصد) در مواجهه با دز هدف روزانه مصرف ۱۲ بادام زمینی بو داده، بدون واکنشآلرژیک بودند و حساسیت‌ نداشتند.

این مطالعه یادآور شد در حالی که عوارض جانبی مرتبط با درمان در بیش از ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان گزارش شد، در نهایت فقط سهنفر از کارآزمایی انصراف دادند.

"لوک گرزسکوویاک"، نویسنده دیگر این مطالعه گفت: کارآزمایی بالینی ما نشانه‌های اولیه امیدوارکننده‌ای نشان می‌دهد. اینکه جوشاندن بادام‌ زمینی به صورت مصرف مقدار متوالی بادام‌ زمینی جوشانده و بو داده در مدت زمان طولانی، ممکن است روشیایمن و موثر برای درمان کودکان حساس به بادام‌ زمینی ارائه کند.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، با این حال، متخصصان هشدار می‌دهند این روش درمانی ممکن است برای همه کارساز نباشد اما اضافهمی‌کنند که آن‌ها در حال درک بهتر عواملی‌اند که می‌توانند بر چگونگی واکنش افراد به درمان تاثیر بگذارند.

در حالی که این یافته‌ها نویدبخش‌اند، متخصصان اضافه می‌کنند نتایج به تایید در یک کارآزمایی بالینی قطعی بزرگ‌تر هم نیاز دارند.

منبع: ایسنا
ارسال نظر
ارسال نظر