نامه عجیب رییس دانشگاه علوم پزشکی قم / نمونه برداری از تنفس دانش آموزان مسموم در کیسه فریز! + عکس

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم در ارتباط با مسمومیت سریالى مدارس خواستار نمونه برداری در کیسه فریز شد!

نامه عجیب رییس دانشگاه علوم پزشکی قم / نمونه برداری از تنفس دانش آموزان مسموم در کیسه فریز! + عکس

به گزارش اقتصاد آنلاین، رییس دانشگاه علوم پزشکی قم در ارتباط با مسمومیت سریالى مدارس این شهر نامه زده که معلمان مدارس با کیسه فریزر هوای ناحیه مسموم شده و دم و بازدم دانش آموزان رو جهت نمونه برداری ذخیره کنند!

نامه عجیب رییس دانشگاه علوم پزشکی قم / از تنفس دانش آـموزان مسموم شده در کیسه فریز نمونه برداری کنید! + عکس

ارسال نظر
ارسال نظر