خبر خوش درباره کارانه سال آینده نیروهای بهداشتی

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: بعد از گذر از شرایط دشوار بیماری کووید۱۹، سیستم بهداشت کشور باید مورد بازتوانی قرار گیرد و بسیاری از فضاهای فیزیکی که در دوران این بیماری مورد استفاده قرار گرفتند، به بازسازی نیاز دارند. در حال حاضر نیروهای بهداشتی و زیرساخت های کشور را برای اجرای برنامه بسیار مهم پزشکی خانواده، آماده می کنیم.

خبر خوش درباره کارانه سال آینده نیروهای بهداشتی

به گزارش اقتصادآنلاین، معاون بهداشت وزارت بهداشت  گفت: نیروهای بهداشتی باتوجه به حجم کاری و میزان حضور آنها در ساعات کاری، مبالغی تحت عنوان کارانه دریافت خواهند کرد که می تواند دریافتی آنها را ترمیم کند. برای سال آینده باید منابع مورد نیاز این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی و تامین اعتبار شود.

حسین فرشیدی، اظهار کرد: برای اجرای پزشکی خانواده، باید ابتدا زیرساختهای مورد نیاز و شبکه بهداشت کشور تقویت شوند چراکه تقویت شبکه بهداشت، مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری، رییس جمهور و وزیر بهداشت است تا دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات بهداشتی فراهم شود. 

وی افزود: مراکز بهداشتی در شهرها و روستاها در طرح پزشکی خانواده، پذیرای بیماران خواهند بود که در این زمینه اقدامات خوبی برای توسعه زیرساخت های این حوزه انجام شده و تا پایان سال جاری، بیش از دو هزار پروژه بهداشتی در سطح کشور آماده و تکمیل می شوند تا در این طرح مهم، مورد استفاده قرار گیرند. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای بازآموزی نیروهای بهداشتی برای ارائه خدمات در طرح پزشکی خانواده، یادآور شد: فرآیند آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی در این طرح، در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه سیاست های جمعیتی نیز تغییراتی ایجاد می شود که امیدواریم با رویکرد جدید شاهد تحقق سیاستهای رشد جمعیت باشیم. 

فرشیدی تصریح کرد: با اجرای طرح پزشکی خانواده شاهد ارتقای فرهنگ استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی خواهیم بود چون خدمات بهداشتی و درمانی توسط نظام شبکه ارائه می شود و با گذشت زمان، ارائه آموزشها و ارتقای فرهنگسازی به نقطه‌ای می رسیم که خدمات بهینه، به موقع، استاندارد و در قالب نظام شبکه به مردم ارائه شود. 

وی ادامه داد: پزشکی خانواده مزیتهای فراوانی از جمله کاهش تقاضای القایی برای خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی، کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب و کاهش بار مالی هزینه‌های سلامت در سبد هزینه‌های خانوار دارد. 

 فرشیدی از شبکه بهداشت کشور به عنوان مهمترین ابزار دیده بانی و رصد سلامت یاد کرد و گفت: شبکه بهداشت و درمان کشور، بیماری های مختلف از جمله کووید۱۹ را رصد و به کنترل این بحران، کمک کرد. رصد، پیشگیری و کنترل اولیه بحران های حوزه سلامت می تواند توسط شبکه بهداشت، توانمندی نیروهای بهداشتی و در مراکز بهداشتی به ویژه در مرزها و مبادی ورودی کشور، انجام شود و از طرفی نیاز است  مناطقی که امکان رصد بیماری‌ها را ندارند تقویت کنیم.

ارسال نظر