آخرین رنگ بندی وضعیت کرونایی کشور؛

تعداد شهرهای وضعیت قرمز کاهش یافت

در آخرین رنگ بندی وضعیت کرونایی کشور تعداد شهرهای قرمز و نارنجی کاهش یافت.

تعداد شهرهای وضعیت قرمز کاهش یافت

به گزارش اقتصاد آنلاین، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۴ به ۳ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۲۶ به ۱۷ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۸۸ به ۲۱۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۳۰ به ۲۱۰ شهر رسید.

شهرهای با وضعیت قرمز

ارسال نظر