آخرین رنگ بندی وضعیت کرونایی کشور؛

تعداد شهرهای با وضعیت زرد زیادتر شد

بر اساس اعلام وزارت بهداشت ۲۰۳ شهر کشور به در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد زیادتر شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته گذشته هیچ شهری در وضعیت قرمز قرار ندارد و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۸ به ۱۹ شهر رسید.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۲ به ۲۰۳ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۳۸ به ۲۲۶ شهر رسید.

رنگ بندی وضعیت کرونا

ارسال نظر