چرا لارم است گاهی به نظرات دیگران اهمیت ندهیم؟

زمانی که به آنچه مردم در مورد شما فکر می کنند اهمیت نمی دهید، خیلی چیزها در زندگیتان تغییر می کند.

چرا لارم است گاهی به نظرات دیگران اهمیت ندهیم؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، زمانی که به آنچه مردم در مورد شما فکر می کنند اهمیت نمی دهید، خیلی چیزها در زندگیتان تغییر می کند. با این کار یک جفت لنز جدید به چشمتان می زنید و با آن زندگی را با نگاه دیگری می بینید و نگرشتان به زندگی تغییر میکند. آزادی در تصمیم گیری تصمیم گیری زمانی آسان است که از جانب دیگران تحت فشار نباشید و برای انتخابی که میکنید آزادی عمل داشته باشید. این آزادی تأثیر بسیار مهمی بر زندگی ما دارد.

وقتی تصمیم هایتان را بدون توجه به حرف مردم میگیرید، منطقی ترعمل میکنید. شما زمانی می توانید کاری را درست انجام دهید که به قضاوت دیگران فکر توجه نکنید. توجه و تمرکز مردم واقعاً اهمیتی نمی دهند که شما چه کاری انجام می دهید و فقط موفقیت شما را می بینند. اگر معیار شما برای موفقیت قضاوت و ارزیابی دیگران است به موفقیت نخواهید رسید.

وقتی به اهدافتان فکر می کنید، درست انتخاب میکنید و به موفقیت می رسید زیرا به اهدافتان متعهد خواهید بود. بلوغ فکری سن یک عدد بیولوژیکی است. اما رشد ذهنی یک انتخاب است. پذیرفتن مسئولیت زندگیتان، عدم وابستگی به دیگران و عدم سرزنش خودتان شما را به بلوغ فکری میرساند.

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سرعت بلوغ افراد (از لحاظ احساسی و ذهنی) این است که چقدر مسئولیت پذیر هستید. اگر ۳۰ ساله هستید و هنوز نمی توانید مسئولیت چیزی را به عهده بگیرید، هنوز به بلوغ فکری نرسیده اید. مسئولیت پذیری باعث رشد ذهنی شما می شود نه سن.

حواس پرتی وقتی یک ورزشکار در یک مسابقه دو میدانی هنگام دویدن به اطراف خودش نگاه کند، هرگز پیروز نخواهد شد. شما باید بر روی آنچه در پیش رو دارید تمرکز کنید زیرا اگر تمرکز نداشته باشید هرگر موفق نخواهید شد. اگر حواستان پرت ‌شود، مسابقه را می‌بازید. وقتی چند بار حواس‌تان پرت ‌شود، در مسیری اشتباه قرار میگیرید و دیگر نمی‌دانید چه هدفی در زندگیتان دارید. این یکی از دلایلی است که تعداد افراد بی هدف زیاد است. آن‌ها اجازه داده‌اند که ترس و نظرات دیگران سرعتشان را کم کند.

انتخاب منطقی وقتی بدانید که انتخاب هایی که می کنید زندگی شما را تحت تاثیر قرار میدهد، برای رسیدن به آن جدی تر می شوید و زمانی که اشتباه میکنید آن را می پذیرید. این انتخاب شماست، شما آن را انجام دادید و می توانید مسئولیت آن را بر عهده بگیرید. گزینه هایتان را منطقی بسنجید و اگر لازم بود تحقیق کنید و به محض اینکه اطلاعاتتان کامل شد، هر نتیجه ای که گرفتید خوب یا بد آن را بپذیرید.

تغییر نظرات دیگران شما هرگز نمیتوانید نظر دیگران را نسبت به خودتان تغییر دهید. اکثر مردم قبل از اینکه حتی شما را ملاقات کنند، شما را قضاوت میکنند. به عنوان مثال، برخی از مردم ممکن است فکر کنند که شما بی ادب هستید، فقط به این دلیل که برای خودتان مرزهایی دارید و حرف هایتان را صادقانه میزنید و یا خودخواه هستید فقط به این دلیل که از آنها زیباتر هستید. به قول معروف، آنچه مردم در مورد شما فکر می کنند معمولاً به شما ربطی ندارد و تلاش برای تغییر نظرات آنها اغلب اتلاف وقت است.

ارسال نظر