کد خبر 556143

کاهش ۲۵ درصدی تعداد پروانه‌های صادر شده ساختمانی در زمستان

تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، ۲۳.۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نگاهی به آمار رسمی نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن، ۲۳.۹ درصد کاهش داشته است.

آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در زمستان ۱۳۹۹

نگاهی به آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در زمستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣‬ هزار و ٣٤٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر‬ شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود‬ ۱.۳‬ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢٣.٩ درصد کاهش داشته است.

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٤ واحد بوده است.

آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده پاییز ۱۳۹۹

نگاهی به گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد در پاییز سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۶۰۵ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۳۹۹) ۱۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته (پاییز ۱۳۹۸) ۳۰.۱ درصد کاهش داشته است.

در پاییز سال گذشته به طور متوسط از هر پروانه ساختمانی، ۷.۴ واحد مسکونی احداث شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۷۱ واحد بوده است.

آمار پروانه ساختمانی صادر شده در تابستان ۱۳۹۹

امار مرکز امار ایران از وضعیت پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان سال گذشته نیز حاکی از آن است که در تابستان سال گذشته ۱۸۲۳ پروانه ساختمان صادر شده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۲۲ واحد بوده است.

با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۶ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۷.۵ واحد بوده است.

آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در بهار ۱۳۹۹

نگاهی به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در بهار سال گذشته به استناد گزارش‌های پیشین مرکز آمار ایران نیز حاکی از آن است که در ۳ ماهه نخست سال قبل تعداد ۱۶۸۲ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادرشده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۲ هزار و ۸۱۸ واحد بوده است.

با توجه به تعداد پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۶ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۷.۶ واحد بوده است.

آمار تجمیعی پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران در کل سال ۱۳۹۹

تجمیع آمارهای مذکور نشان می‌دهد در طول ۱۲ ماهه ۱۳۹۹، ساخت ۵۳ هزار و ۱۵۷ واحد مسکونی از مجموع پروانه‌های ساختمانی، قطعی شده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر