کد خبر 523773

رشد ۴۸درصدی نشست و برخاست هواپیماها در اسفند ۹۹؛

پروازهای عبوری ۶۴درصد کاهش یافت

در سال ۹۹ تعداد ۱۰۷ هزار و ۶۱۴ پرواز عبوری از فضای کشور داشتیم که این رقم نسبت به سال ۹۸ که ۲۹۸ هزار و ۲۲۵ پرواز عبوری بود، ۶۴ درصد کاهش دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بر اساس آخرین جداول و نمودارهای پروازی در 54 فرودگاه کشور، در اسفند 99 نشست و برخاست هواپیماها 48 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.

Uhq9OUfuYRJY

همچنین در اسفند 99 اعزام و پذیرش مسافر 26 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است و در همین ماه ارسال و پذیرش بار و پست 34 درصد نسبت به ماه مشابه سال 98 افزایش داشته است.

1VrdFRfxXS75

* کاهش 41 درصدی اعزام و پذیرش مسافر‌ در سال 99

در سال 99 تعداد 287 هزار و 485 فروند نشست و برخاست در 54 فرودگاه کشور انجام شد، همچنین 25 میلیون و 305 هزار و 597 نفر اعزام و پذیرش مسافر داشتیم و در این 54 فرودگاه کشور، 217 میلیون و 657 کیلوگرم پذیرش ارسال بار و پست هوایی در این مدت انجام شد.

در سال 98 تعداد نشست و برخاست هواپیماها در 54 فرودگاه کشور 364 هزار و 22 فروند، اعزام و پذیرش مسافر 42 میلیون و 736 هزار و 428 نفر و عدد پذیرش ارسال بار و پست 358 میلیون و 341 هزار و 626 کیلوگرم بود.

در این راستا در سال 99 نسبت به سال 98 با کاهش 21 درصدی نشست و برخاست، کاهش 41 درصدی اعزام و پذیرش مسافر و کاهش 39 درصدی ارسال و پذیرش بار و پست در 54 فرودگاه کشور مواجه بودیم.

* انجام بیشترین پروازها در مهرآباد‌

در اسفند 99 ‌فرودگاه مهرآباد با 34.24 درصد بیشترین سهم در نشست و برخاست هواپیماها را به خود اختصاص داد.

5tD2uK94B1ga

* کاهش 50 درصدی پرواز عبوری در اسفند 99 نسبت به اسفند 98

در اسفند 99 پروازهای عبوری از فضای کشور نسبت به ماه مشابه سال 98، میزان 50 درصد کاهش داشته است.

در اسفند 99 تعداد 10 هزار و 95 پرواز عبوری از فضای کشور داشتیم که این رقم نسبت به بهمن 99 که 9311 پرواز عبوری بوده است افزایش داشته است، اما نسبت به اسفند 98 که 20 هزار و 264 پرواز عبوری از فضای کشور داشتیم با کاهش 50 درصدی مواجه است.

* کاهش 64 درصدی پرواز عبوری در سال 99 نسبت به 98

در کل در سال 99 تعداد 107 هزار و 614 پرواز عبوری از فضای کشور داشتیم که این رقم نسبت به سال 98 که 298 هزار و 225 پرواز عبوری بود، 64 درصد کاهش دارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر