جزئیات مالیات سازمان راهداری ؛

نیروی انتظامی ۵درصد درآمد مابه‌التفاوت سوخت وسایل نقلیه خارجی را دریافت می‌کند

طبق قانون بودجه، به سازمان راهداری اجازه داده شده است سالانه حداکثر ۵ درصد درآمد حاصل از مابه‌التفاوت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیت‌های ناشی از قانون، در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.

نیروی انتظامی ۵درصد درآمد مابه‌التفاوت سوخت وسایل نقلیه خارجی را دریافت می‌کند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بر اساس یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال منتهی به 29 اسفند 97 پرداختنی‌های کوتاه مدت غیرتجاری سازمان در سال مورد مطالعه 226 میلیارد و 872 میلیون و 200 هزار تومان است.

* ‌جزئیات مالیات سنوات قبل سازمان راهداری

در حوزه مالیات ها، مالیات بر درآمد سازمان راهداری برای همه سال‌های قبل از 91 قطعی و پرداخت شده است.

مالیات عملکرد سال 92 به موجب برگ قطعی 9 میلیارد و 917 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است که مبلغ 6 میلیارد و 949 میلیون و 300 هزار تومان بابت اصل مالیات پرداخت شده و مبلغ یک میلیارد و 484 میلیون و 100 هزار تومان بابت جریمه دوره جاری پرداخت شده و مابقی جریمه مشمول بخشودگی شده است.

مالیات عملکرد سال 93 به موجب برگ قطعی مبلغ 31 میلیارد و 875 میلیون و 800 هزار تومان بوده است که مبلغ 21 میلیارد و 929 میلیون و 800 هزار تومان در سنوات قبل و دوره جاری پرداخت شده و مبلغ 5 میلیارد و 914 میلیون و 200 هزار تومان بابت جریمه در دوره جاری پرداخت شده و مابقی جریمه مشمول بخشودگی شده است.

مالیات عملکرد سال 94 به موجب برگ تشخیصی 38 میلیارد و 585 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده که مورد اعتراض قرار گرفته و در مرحله اجرای قرار کارشناسی است.

بابت مالیات عملکرد سال 95، به موجب برگ تشخیصی 269 میلیارد و 752 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد که مورد اعتراض قرار گرفته است.

بابت مالیات عملکرد سال 96 به موجب برگ تشخیص مبلغ صفر ریال تعیین شده و بابت جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ تشخیص 28 میلیارد و 79 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده است.

بابت مالیات عملکرد سال 97 به دلیل عدم وجود سود، ذخیره مالیات در حساب‌ها شناسایی نشده است.

توضیح اینکه وجوه دریافتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از جمله عوارض دریافتی از وسایل نقلیه خارجی، آزادراه‌ها، جابه جایی کالا و جابه جایی مسافر به موجب قوانین موضوعه تبصره‌های 3 و 4 قانون و مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبان‌های کشور و بندهای الف و ب ماده 163 قانون برنامه پنجم، ماهیت مالیات و عوارض دولتی را دارد و همه منابع دریافتی باید بر اساس بودجه سالانه در جهت موارد پیش بینی شده در قوانین مذکور مصرف شود، به همین دلیل سازمان راهداری مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

15NmasSS5yzU

* هزینه‌‌های فروش، اداری و عمومی راهداری در سال 97 رقم 1035 میلیارد و 893 میلیون تومان

بر اساس صورت مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سال منتهی به 29 اسفند 97 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت مالی سال 97 سازمان راهداری جمعا 249 میلیارد و 56 میلیون تومان است که این رقم در سال 96 عدد 198 میلیارد و 901 میلیون و 700 هزار تومان بوده است.

توضیح این که افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در سال جاری نسبت به سال قبل ناشی از افزایش حقوق طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و پرسنل انتقالی از ادارات کل راهداری و شهرسازی استان‌ها است.

در یادداشت توضیحی صورت‌های مالی سازمان راهداری در سال منتهی به 29 اسفند 97 هزینه‌‌های فروش، اداری و عمومی رقم 1035 میلیارد و 893 میلیون و 100 هزار تومان است.

* هزینه پذیرایی، آبدارخانه و نظافت در یک سال 13 میلیارد و 965 میلیون تومان

در این بین هزینه بازخرید سنوات و مرخصی کارکنان 148 میلیارد و 144 میلیون و 800 هزار تومان، هزینه پذیرایی، آبدارخانه و نظافت 13 میلیارد و 965 میلیون و 900 هزار تومان و هزینه آیین‌نامه رفاهی کارکنان 124 میلیارد و 68 میلیون و 700 هزار تومان است.

hieGWAiXwVse

* هزینه‌های تکلیفی سازمان راهداری در سال 97 عدد 94 میلیارد و 995 میلیون تومان

هزینه‌های تکلیفی سازمان راهداری در سال منتهی به 29 اسفند 97 شامل مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی به رانندگان به میزان 89 میلیارد و 495 میلیون و 900 هزار تومان و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تردد به میزان 5 میلیارد و 500 میلیون تومان جمعاً 94 میلیارد و 995 میلیون و 900 هزار تومان است.

* سازمان راهداری 5 درصد درآمد مابه‌التفاوت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به نیروی انتظامی می‌دهد

طبق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون تردد، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده شده است، سالانه حداکثر معادل 5 درصد درآمد حاصل از مابه‌التفاوت سوخت وسایل نقلیه خارجی را به منظور تجهیز و تدارکات لازم و ایفای وظایف و مسئولیت‌های ناشی از قانون، در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.

GBqSE7BbVQ6U

ارسال نظر