بر اساس آخرین آمار؛

افزایش ۱۷۵.۸درصدی معاملات مسکن در مردادماه/ متوسط قیمت مسکن در تهران به ۲۳.۱میلیون تومان رسید

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۹، به ۹.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۵.۴ درصد کاهش و ۱۷۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش ۱۷۵.۸درصدی معاملات مسکن در مردادماه/ متوسط قیمت مسکن در تهران به ۲۳.۱میلیون تومان رسید

به گزارش اقتصادآنلاین، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال 1399» که برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

بر این اساس در مردادماه سال 1399، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 9.1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 35.4 درصد کاهش و 175.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

در مردادماه 99 ، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 231.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10.5 و 77.4 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال را از اینجا دریافت کنید.

1- حجم معاملات مسکن 

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 9080 واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا 5 سال ساخت با سهم 38.5 درصد بیشترین سه‌م  را به خود اختصاص داده‌اند. سهم  مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل حدود 3.3 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم  واحد‌های با قدمت 11 تا 15، 16 تا 20 و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

1

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال 1399حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5با سهم 15.1 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 4و 10هر یک با اختصاص سهم مشابه 8.5 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 72.4 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مردادماه سال1399 مربوط به 10منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 10، 2، 14، 8، 7، 15، 1 و 11) بوده و 12منطقه باقی مانده 27.6 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

2

2 - تحولات قیمت مسکن

مردادماه سال 1399، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 231.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10.5 و 77.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

3

در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت مسکن  (یک متر مربع زیربنای مسکونی) معامله شده معادل 528.2 میلیون ریال به منطقه1 و کمترین آن با97.5 میلیون ریال به منطقه18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398به ترتیب 87.2 و  63 درصد افزایش نشان می‌دهند.

4

3 - تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران

در پنج ماهه نخست سال 1399 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در پنج ماهه نخست سال1399به حدود 46.5 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 56.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 190.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 49.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

5

4. سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

1-4-توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

در مردادماه سال 1399 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی"120تا140" میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 9.4 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه‌های قیمتی"140تا160 "و "100تا 120 "میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های8.7 و 8.2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 58.9 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (231.1میلیون ریال) معامله شده‌اند.

6

4-2- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

در مردادماه سال 1399 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای"50تا 60"متر مربع با سهم 14.1 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "60تا 70 "و "70تا80 "متر مربع به ترتیب با سهم‌های 13 و 11.9درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80متر مربع، 53.2 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

7

4-3- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مردادماه سال 1399، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش"6 تا 8.5 "میلیارد ریال با اختصاص سهم 14.3 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش"3.5 تا 6"و "5.8تا 11" میلیارد ریال هر یک با اختصاص سهم مشابه 10.2درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 52.5درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 16 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

8

5- تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مردادماه سال 1399نشان دهنده رشد به ترتیب معادل27.4 و30.6 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌‌باشد.

9

6- جمع بندی

تعداد معاملات انجام شده در مردادماه سال 1399در حدود 9.1 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 175.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با 10.5 و 77.4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 231.1 میلیون ریال رسید.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5سال ساخت با سهم 38.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل27.4 و 30.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

10

ارسال نظر
ارسال نظر
 • ناشناس
  ۰

  قبلا ها آخر گزارش توضیحاتی در رابطه با همخوانی و پیروی قیمت مسکن با روند تورم عمومی به عنوان دستاورد ارایه می شد که دیگه حالا کلا از موضوعیت افتاده!

 • ناشناس
  ۰

  سلام جناب وزیران جناب ریس جمهور تورو خدا یک فکری به حال گرانی مسکن کنید اصلا نمیشه خونه خرید اصلا من داخل شهر کوچیک زندگی میکنم شده متری ۹ میلیون به خدا من متری ۲ میلیون هم نمیتونم بخرم تو رو خدا کمک مردم کنید واونایی که داخل این وضعیت دارن میلیاردی میخورن رو دستشون رو کوتاه و نزارید اینقدر خوش باشن قیمت خونه رو بیارید پایین تا اینها داخل خواب سکته کنن ممنونم

  • محمد
   ۰

   اصلا نگران نباشید دیگه حتی دلالان پولدار هم توان خرید ندارند.قیمت رو متری ۵۰بنویس دیگه برای هیچ کس فرقی نداره فروپاشی اقتصادی فقط از عهده مسئولین ما بر میاد

 • ناشناس
  ۰

  اصلا هیچ خریداری در بازار وجود ندارد دلالان وسود جویان ومحتکران ضمن این که سر مایه آنها به علت رکود خوابیده و بازار دارکوب وابسته قرار دارد و علاوه بر این که این بازار قیمت ها در حال شکست و ریزش می باشد فقط بازار گر می می کنند .هیچ موقع گول محتکران وسود جویان را نخورید انشااله خدای بی پناهان بزرگ است

 • ناشناس
  ۰

  همین روزها ریزش شدید در راه است دلالان وسود جویان متضرر می شوند .دوست بنده املاک دارد به نقل از وی مدت ۶ ماه است که حتی یک عدد قرارداد فروش را انجام نداده است و حتی می گوید درب املاک را می خواهم ببندم .پس گول بازار گرمی دلالان را نخورید