کد خبر 376224

خصوصی سازی؛ راهی برای داشتن خودروسازی بهتر

تنها کافی است به اتفاق های هفته گذشته و ماجرای «ایران خودرو» دقت کنید. دخالت دولت مردان در اداره یک خودروساز کاملا مشهود است و خبر برکناری مدیرعامل قطب خودروسازی توسط سخنگوی دولت اعلام می شود.

این در حالی است که دولت سهم خود را در ایران خودرو بسیار ناچیز می داند و معتقد است که همین حالا هم این شرکت ساختار خصوصی دارد. اما گویی سهم کمتر از ۲۰ درصدی دولت در ایران خودرو قدرت بیشتری از مابقی سهام داران دارد! از نگاه اکثر کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو، رفتار هفته گذشته دولت در خصوص ایران خودرو بسیار ناشیانه و در تناقض با صحبت های قبلی وزیر صنعت بود. زیرا دائما اعلام می شد که باید سهم دولت در ایران خودرو واگذار شود و در حال حاضر، وزارت صمت دخالتی در امور ایران خودرو ندارد؛ اما به ناگاه مدیریت این شرکت به دستور دولت مردان برکنار می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اسب بخار، باید توجه داشته باشیم که نقد کارشناسان و رسانه ها به برکناری مدیر عامل ایران خودرو، به خاطر نفس کار و مخالفت با برخورد با فساد نیست. بلکه این دسته از افراد و صاحب نظران معتقد هستند که در شرایط فعلی، برخورد با فساد در خودروسازی باید زودتر اتفاق می افتاد و از سویی، برکناری مدیرعامل ایران خودرو از جانب سهام داران بخش خصوصی اعلام می شد. زیرا از مدت ها قبل، فشار سهام داران خصوصی برای تغییر مدیر عامل ایران خودرو مطرح شده بود و دولت هیچ توجهی به این مسئله نداشت. اما در زمان مقرر، این اتفاق را به پای خود تمام کرد و در اصل حرف های گذشته خود را نقض نمود.

در شرایط فعلی برخی معتقد هستند که اگر ایران خودرو در عمل به شیوه خصوصی مدیریت می شد و دولت هیچ سهامی را در آن نداشت، فساد در این خودروساز اتفاق نمی افتاد و هیچ گاه با مسائل هفته گذشته رو به رو نمی شدیم. این نوع تفکر بیشتر یک خودروساز و اقتصاد آرمان گرا را تجسم می کند و به نوعی می توان گفت که عملا در شرایط فعلی کشور، این مسئله رخ نخواهد داد. زیرا در حال حاضر خودروسازان و فعالان خودرویی خصوصی در کشور حضور دارند و برای همگان واضح است که در بخش خصوصی این حوزه هم فساد وجود دارد. اما می توان گفت، در تصویر سازی ایران خودرو خصوصی می شود انتظار فساد کمتر و برخورد سریعتر را داشت.

اگر ایران خودرو به شکل واقعی خصوصی بود، به مراتب زودتر از هفته گذشته دستگاه های نظارتی به برخورد با فساد در آن می پرداختند و از سویی شاید امکان رخ دادن فسادهای کلان در آن وجود نداشت. از سویی اگر ایران خودرو به شیوه خصوصی اداره می شد، حتی در هنگام برخورد با فساد و برکناری مدیرعامل، بعد از یک هفته حداقل فرد جایگزین معرفی می شد و این شرکت در این مدت، بدون مدیریت عامل باقی نمی ماند.

قطعا اگر ایران خودرو به شکل خصوصی مدیریت می شد، با صنعت خودروسازی بهتری طرف بودیم و یا حداقل میان «بد و بدتر» با بخش «بد» ماجرا رو به رو می شدیم!

هر بار که فسادی از یک بخش صنعت خودرو فاش می شود، می توان به راحتی نتیجه گرفت که هیچ بذر فسادی در خودروسازان کاشته نشده است. بلکه ریشه های درخت تنومند فساد، به خودروسازی نیز نفوذ کرده است. قطعا امروز اگر قرار باشد تا فساد در صنعت خودرو ریشه کن شود، باید مافیا کنترل کننده این صنعت نیز مورد سوال و جواب قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر