کدام استان ها درگیر مسمومیت دانش آموزان شده‌اند؟

از ۹ آذرماه تا تاریخ ۱۱ اسفندماه، دانش‌آموزان ۹۱ مدرسه دچار مسمومیت شدند.

براساس گزارش‌های خبری، ۱۱ اسفندماه بیش از ۳۰ مدرسه دچار حادثه مسمومیت شدند.

مسمومیت

ارسال نظر
ارسال نظر