کد خبر 573954

ترکی حرف زدن رییسی در اردبیل! + فیلم

رییس جمهور که امروز به اردبیل سفر کرده است با مردم به زبان ترکی گفت و گو کرد: کیفین ؟ احوال نجورده؟ کیفین کوک دی؟

ارسال نظر