{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با شیوع و گسترش ویروس کرونا در مکزیک آمار تلفات ناشی از این ویروس نیز افزایش یافته است. در تصاویر ارائه شده، چالش مردم مکزیک با ویروس کرونا مشاهده می‌شود.

کد خبر: ۴۳۷۸۲۶
ارسال نظر