حسن روحانی با رئیس جمهور کوبا دیدار کرد.

کد خبر: ۳۹۰۲۱۱
ارسال نظر