کد خبر 554694

تبلیغات طالبان درباره حقوق زنان را باور نکنید

به گزارش ایندیپندنت، اولین زن خلبان در افغانستان می‌گوید: نباید تبلیغات طالبان در خصوص حقوق زنان را باور کرد.

ارسال نظر