آمریکایی‌ها دسامبر ۲۰۰۱ در واکنش به فاجعه تروریستی یازدهم سپتامبر در نیویورک خاک افغانستان را به اشغال درآوردند و در ۲۰ سال گذشته هزاران هزار شهروند این کشور را کشتند و آواره کردند.

کد خبر: ۵۵۴۱۲۲
ارسال نظر