کد خبر 487761

تا سال ۲۰۳۰؛

کرونا ۲۰۷میلیون نفر دیگر را دچار فقر مطلق خواهد کرد

سازمان ملل هشدار داد به علت تاثیرات شدید بلندمدت بحران کرونا ۲۰۷ میلیون نفر دیگر به فقر مطلق دچار خواهند شد و تا سال ۲۰۳۰ تعداد فقیران جهان از ۱ میلیارد نفر فراتر خواهد رفت.

به گزارش راشاتودی، سازمان ملل هشدار داد به علت تأثیرات شدید بلندمدت بحران کرونا ۲۰۷ میلیون نفر دیگر به فقر مطلق دچار خواهند شد و تا سال ۲۰۳۰ تعداد فقیران مطلق جهان از ۱ میلیارد نفر فراتر خواهد رفت.

طبق مطالعه جدید برنامه توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که این هفته منتشر شده است، در سناریوی با بیشترین آسیب، ریکاوری از پاندمی کرونا بسیار کند و طولانی پیش‌بینی شده است. در این گزارش پیش‌بینی شده است ۸۰ درصد از بحران‌های ناشی از کرونا تا یک دهه باقی بمانند و نرخ رشد پیش‌بینی شده قبل از کرونا را همچنان کاهش دهند.

سناریوی پایه کرونا که بر اساس نرخ مرگ‌ومیر کنونی کرونا و پیش‌بینی‌های اخیر رشد اقتصادی جهان مطرح شده است، تخمین می‌زند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۴۴ میلیون نفر دیگر دچار فقر مطلق شوند.

با این حال در این گزارش تاکید شده است که سرمایه‌گذاری متمرکز می‌تواند افزایش فقر مطلق را معکوس کند و ۱۴۶ میلیون نفر را از چنگ فقر بیرون بکشد: ما فرصتی برای سرمایه‌گذاری در این دهه پیش روی خود داریم تا مسیر توسعه افراد و این سیاره را به سوی آینده‌ای منصفانه‌تر، پایدارتر و سبزتر تغییر دهیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر