کد خبر 473818
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

افزایش شکاف طبقاتی بر اثر کرونا/ نرخ بیکاری کشورها امسال چه تغییری می‌کند؟

با توجه به پیش‌بینی افزایش چشمگیر نرخ بیکاری بر اثر ویروس کرونا در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نگرانی‌ها برای افزایش فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و فقیران بیشتر شده است.

اقتصاد آنلاینمهسا نجاتی؛ به گزارش cnbc، کارشناسان برای این مسئله که ویروس کرونا سبب بدتر شدن شکاف بین فقیر و غنی خواهد شد، نگران هستند.  در همین راستا برای درک چگونگی وقوع این اتفاق، بررسی روند نابرابری درآمدی، انتظارات بیکاری و سطوح فقر مفید است.

به این ترتیب، در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ بیکاری از 5.4درصد در سال 2019، به 9درصد در سال 2020 افزایش یابد. این رقم می‌تواند بر اثر موج دوم شیوع در میان 37کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، افزایش بیشتری را تجربه کند.

با این حال، زمانی که به کشورهای مستقل نگاه می‌کنیم، چشم‌اندازی تاریک‌تر مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، انتظار می‌رود اسپانیا در سال جاری شاهد افزایش نرخ بیکاری خود به 19.2درصد باشد. 

در برزیل نیز که عضوی از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیست، آمار بیکاران ممکن است به 14.4درصد برسد.

در نمودار ارائه شده، روند تغییر نابرابری در کشورهای مختلف بین سال‌های 1990 و 2015 را مشاهده می‌کنید؛

شکاف طبقاتی

ارسال نظر