کد خبر 455268

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

پیشی گرفتن زنجیره ارزش جهانی چین از آمریکا در هشت سال‌ اخیر/ سهم پایین صادرات ایران در مقایسه با اقتصادهای هم‌اندازه

بر اساس بررسی‌های یک کارشناس اقتصادی افزایش صادرات صرف نظر از نوع و ماهیت اجناس، افزایش نقش‌آفرینی در تولید جهانی را به همراه دارد و در سال‌های اخیر چین موفق شده است تا با بهبود وضع صادراتش، زنجیره ارزش جهانی خود را نیز افزایش دهد و در یک مقایسه موردی بین چند کشور با اندازه اقتصاد برابر، وضعیت ایران فقط از مصر و پاکستان بهتر بوده‌است.

اقتصادآنلاین-سیده‌زهرا محمودی؛ براساس بررسی‌های سجاد رجبی ، کارشناس اقتصادی، در خصوص زنجیره ارزش جهانی(GVC) کشورها که نشان‌دهنده نقش‌آفرینی هر کشور در تولید جهانی است، صادرات و زنجیره ارزش جهانی رابطه مستقیم دارند. یعنی با افزایش صادرات زنجیره ارزش جهانی افزایش و با کاهش آن زنجیره ارزش جهانی نیز به جز چند مورد استثنا کاهش می‌یابد.

با توجه به آن‌چه گفته شد، صادرات ملاک نقش‌آفرینی کشور در تجارت جهانی است. اما نوع و ماهیت اجناس نیز حائز اهمیت است. برای مثال با مقایسه دو کشور آمریکا و چین در سال2011 و 2012 در می‌یابیم صادرات چین از آمریکا بیشتر است اما نقش‌آفرینی هر دو کشور به یک اندازه است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد، تا سال2010 صادرات آمریکا و در نتیجه زنجیره ارزش جهانی آمریکا بیشتر از چین بوده است. از سال 2011 صادرات چین از آمریکا بیشتر می‌شود و زنجیره ارزش جهانی آن نیز از سال 2013 از آمریکا پیشی می‌گیرد.

2

3

جالب توجه است که از سال 2008 تا اواسط سال2009 تمام کشورها با کاهش صادرات مواجه شدند که این موضوع خود را در GVC  آن‌ها نیز نشان داد و زنجیره ارزش جهانی هم در تمام کشورها روندی کاهشی داشت.

همچنین در بررسی وی زنجیره ارزش‌جهانی 4کشور اسپانیا، مصر، پاکستان و اتریش با ایران مقایسه شده‌اند (اندازه اقتصاد این کشورها برابر است) که نتایج این مقایسه نشان می‌دهد اسپانیا در مقام نخست و پس از آن نیز اتریش قرار دارد.

گفتنی است وضعیت زنجیره ارزش جهانی ایران با اسپانیا و اتریش تفاوت فاحشی دارد و بسیار پایین تر از آن‌هاست اما از مصر و پاکستان بهتر است. برای مثال در سال2018 که آخرین سالی است که اطلاعات آن موجود است، GVC  اسپانیا حدود 270میلیارد دلار، اتریش 185میلیارد دلار، ایران 49میلیارد دلار و مصر و پاکستان هم حدود 10میلیارد دلار است.

4

بیشتر بخوانید
ارسال نظر