کد خبر 448002

بیمه‌نامه‌های عمر منابع سنگینی را در شرکت‌های بیمه‌ای متمرکز می‌کند

معصوم ضمیری، مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد با بیان اینکه بیمه‌نامه‌های عمر منابع سنگینی را در شرکت‌های بیمه‌ای متمرکز می‌کند، گفت: درکشورهای پیشرفته یکی از منابع بسیار قوی که در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شود منابع حاصل از بیمه‌نامه‌های عمر است بازار سرمایه نیازمند توسعه بیمه‌نامه‌های عمربوده تا شرکت‌های بیمه‌ای حلقه واسطی بین جمع آوری منابع از مردم وسرمایه‌گذاری این منابع به وکالت از بیمه‌گزاران در بازار سرمایه باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، معصوم ضمیری، مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد با بیان اینکه بیمه‌نامه‌های عمر منابع سنگینی را در شرکت‌های بیمه‌ای متمرکز می‌کند، گفت: درکشورهای پیشرفته یکی از منابع بسیار قوی که در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شود منابع حاصل از بیمه‌نامه‌های عمر است بازار سرمایه نیازمند توسعه بیمه‌نامه‌های عمربوده تا شرکت‌های بیمه‌ای حلقه واسطی بین جمع آوری منابع از مردم وسرمایه‌گذاری این منابع به وکالت از بیمه‌گزاران در بازار سرمایه باشند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری