کد خبر 391109

راز رضایت مردم و سهامداران از بیمه آسیا

میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه آسیا در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴۰ درصد افزایش به ۳۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال رسیده در حالی که میزان رشد خسارت پرداخت شده توسط این شرکت به مدیرعاملی مسعود بادین در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد بوده است. افزون بر اینکه نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بیمه آسیا از ۵۲ درصد در مهر پارسال به ۴۹ درصد در مهر امسال کاهش یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، مجموع حق بیمه تولید شده توسط شرکت بیمه آسیا در هفت ماه نخست پارسال ۲۴ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال بوده که این میزان در هفت ماه نخست امسال با رشدی ۴۰ درصدی به ۳۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین میزان خسارت پرداخت شده بیمه آسیا از رقم ۱۲ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال در پایان مهر پارسال با ۳۱ درصد رشد به ۱۷ هزار و ۱۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال در پایان مهر امسال افزایش یافته است.

نکات کلیدی بر عملکرد بیمه آسیا

مجموع حق بیمه تولید شده توسط شرکت بیمه آسیا در هفت ماه نخست پارسال ۲۴ هزار و ۷۰۱ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال بوده که این میزان در هفت ماه نخست امسال با رشدی ۴۰ درصدی به ۳۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین میزان خسارت پرداخت شده بیمه آسیا از رقم ۱۲ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال در پایان مهر پارسال با ۳۱ درصد رشد به ۱۷ هزار و ۱۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال در پایان مهر امسال افزایش یافته است.

نکات کلیدی بر عملکرد بیمه آسیا

  • از مجموع کل حق بیمه تولیدی این شرکت در مهرماه ۱۳۹۸، بالغ بر ۳۵ درصد در رشته بیمه درمان، ۳۷ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۹ درصد در رشته بیمه بدنه، ۶ درصد در رشته بیمه زندگی و ۱۳ درصد در سایر رشته‌های بیمه‌ها بوده است.
  • از مجموع کل خسارت پرداختی توسط شرکت در مهرماه ۱۳۹۸، سهم بیمه درمان ۲۵ درصد، سهم بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۵۱ درصد، سهم بیمه بدنه خودرو، ۱۲ درصد، سهم بیمه‌های زندگی، ۵ درصد و سهم سایر رشته‌ها هم ۷ درصد برآورد شده است.
  • از مجموع کل حق بیمه تولیدی این شرکت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۲۵ درصد در رشته بیمه درمان، ۴۰ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۱۲ درصد در رشته بیمه بدنه، ۸ درصد در رشته بیمه زندگی و ۱۵ درصد در سایر رشته‌های بیمه‌ها بوده است.
  • از مجموع کل خسارت پرداختی توسط شرکت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸، سهم بیمه درمان ۲۶ درصد، سهم بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۴۶ درصد، سهم بیمه بدنه خودرو، ۱۳ درصد، سهم بیمه‌های زندگی، ۷ درصد و سهم سایر رشته‌ها هم ۸ درصد برآورد شده است.
  • نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی در پایان مهر امسال ۴۹ درصد برآورد می‌شود.

19

20

21

22

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • هوآوی
    ۰ ۰

    بیمه، تجارته کلاه برداشتنه تو مملکته ما مثل ضمانته پس از فروش که کلا هیچی.