کد خبر 170070

معیارهای اختصاصی تعیین نرخ در بیمه حوادث

معیارهای اختصاصی تعیین نرخ در بیمه حوادث کدامند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکتهای بیمه موظفند در تعیین نرخ این رشته به عوامل زیر نیز توجه نمایند:

مشخصات بیمه گزار یا بیمه شده از جمله جنسیت، شغل، سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و...

۱-وضعیت سلامتی بیمه شده

۲-نوع بیمه حادثه (گروهی، خانواده و انفرادی)

۳-تعیین حد تعهد بیمه گر برای خطرات فوت، نقص عضو، از کارافتادگی وهزینه های پزشکی

۴-تعیین خطرات اصلی تحت پوشش

۵-تعیین مرجع حل اختلاف.

۶-طبقه ریسک شغل و یا فعالیت بیمه شده و یا بیمه گزار

۷-تعیین میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه.

۸-میزان غرامت روزانه عمومی و غرامت بستری شدن در بیمارستان.

۹-دورة اعتبار بیمه‌نامه.

۱۰- حوزة جغرافیایی فعالیت بیمه‌شده.

۱۱- نوع حادثه(حوادث ناشی از کار یا سایر حوادث)

۱۲- تعریف دقیق و جامع حادثه

۱۳- طبقه بندی عوامل خارجی مسبب حادثه

۱۴- مشخص کردن مصادیق دفاع مشروع و نجات اشخاص و اموال در معرض خطر در بیمه‌نامه.

۱۵- منطقه فعالیت و مکان ارائه پوشش

۱۶- سوابق خسارتی بیمه‌گذار و یا بیمه شده

بیشتر بخوانید
ارسال نظر