کد خبر 555406

ایجاد فضای تعامل با شرکت های اتکایی بسیار سخت است

مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، گفت: شرکت‌های بیمه اتکایی می‌توانند با فعالیت دربازاربیمه ومشتری مداری بیشتر فعالیت خود را گسترده ترکنند ونیازی به محدود کردن شرکت های بیمه گر مستقیم نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "جلال سلطانی"، گفت: اگر یک شرکت بیمه‌ای تمام فعالیت های اتکایی خود را به شرکت‌های اتکایی واگذار کند حالتی انحصاری به وجود می آید و برای شرکت‌های بیمه‌گرمشکل ایجاد می‌شود.

وی، با بیان اینکه شرکت‌های بیمه  اتکایی در داخل  درک مشترکی از وضعیت شرکت‌های بیمه‌گرندارند، افزود: وقتی که شرکت‌های بیمه گر با همدیگر در زمینه اتکایی همکاری می‌کنند درک بیشتری ازیکدیگر دارند و فضای همکاری بین بیمه گران خیلی بیشتراست.

مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، تصریح کرد: ایجاد فضای تعامل با شرکت‌های اتکایی بسیار سخت است و شرکت‌های بیمه گر مستقیم هم باید مجوزقبولی اتکایی داشته باشند.

سلطانی، اذعان داشت که بیمه گران نیاز به تعامل با یکدیگردارند که پوشش اتکایی فضای خوبی برای تعامل ایجاد می‌کند.

بازار کشش ایجاد شرکت‌های بیمه تخصصی و اتکایی را دارد

وی، با بیان اینکه بازار کشش ایجاد شرکت‌های بیمه تخصصی و اتکایی را دارد، ادامه داد: وقتی بازارآزاد است هیچگونه محدودیتی نباید گذاشته شود و کسانی که سرمایه خوبی دارند می توانند در صنعت بیمه بنگاه اقتصادی ایجاد کنند.

مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، معتقد است که سرمایه شرکت‌های اتکایی به توجه به تورمی که وجود دارد نباید زیرهزارمیلیارد تومان باشد زیرا این مبلغ هم دربرابر آسیب دیدن یک پالایشگاه  یا پتروشیمی رقم قابل توجهی نیست.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر