کد خبر 551960

بودجه‌ هزینه‌ جاری صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان پرداخت نشد

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، اظهارکرد: دوماه پیش حدود ۲۰ درصد از مبلغ ۵۰ میلیاردتومانی سرمایه اولیه به این صندوق تخصیص داده شد اما در وزارت امور اقتصادی و دارایی مانده و تا امروز پرداخت نشده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "رضا کاظمی تکلیمی"، توضیح داد: ۵۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه در دومرحله توسط هیات وزیران تصویب شد و امیدوار بودیم که اسفندماه سال گذشته  این رقم  ۵۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه براساس ماده ۳ قانون به صندوق تخصیص پیدا کند که از دوماه پیش حدود ۲۰ درصد مبلغ ۵۰ میلیاردتومان به صندوق تخصیص داده شد اما در  وزارت اقتصاد حتی یک ریال به صندوق پرداخت نشده است.

وی، با بیان اینکه قرار بود که درهفته اول مرداد ماه سالجاری جلسه هیات امنا برای تعیین تکلیف اعضای هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تشکیل شود،گفت: دعوت نامه‌ها به امضای وزیر برای تمامی ارکان شرکت فرستاده شد اما درآخرین لحظه جلسه توسط وزارتخانه لغو شد.

به گفته کاظمی تکلیمی، عنوان صندوق که تا به امروز به عنوان صندوق بیمه حوادث طبیعی همگانی ذکر می‌شد اشتباه بود و با ادله معاونت حقوقی رییس جمهوری، این عنوان به صندوق بیمه همگانی ساختمان تغییر یافت.

وی، با بیان اینکه قانوگذار فقط  به بخش ساختمان توجه دارد و با اموال و اشخاص کاری ندارد، افزود: اگرساختمان فردی به علت حوادث طبیعی لطمه ببیند ودرعین حال به اموال و اشخاص هم آسیب وارد شود صندوق تنها متولی ومتکلف جبران خسارت ساختمان است.

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، اذعان داشت که عنوان فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تنها بیمه پایه است که درقانون نیز ذکر شده اما افراد می‌توانند از بیمه نامه تکمیلی برای پوشش بیمه اموال هم استفاده کنند.

وزارت نیرو تکلیف خود رادر برابر صندوق  انجام نداد

وی، تصریح کرد: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان همچنان بدون ساختمان است وکارکنان در یک طبقه از ساختمانی که متعلق به یک  شرکت بیمه ای است، مستقرهستند.

کاظمی تکلیمی با بیان اینکه تا امروزهیچ مبلغی از سوی وزارت  امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی بابت صندوق پرداخت نشده است، افزود: هیچگونه اعتبار و بودجه‌ای برای هزینه‌های جاری صندوق پرداخت نشده و کارکنان دراین ۷ ماه حقوق ودستمزدی دریافت نکرده‌اند.

وی،تصریح کرد: قرار بود که وزارت نیرو براساس قانون بودجه در۵ مرحله از مالکان واحدهای مسکونی مبلغی را کسر کند و به حساب صندوق واریز کند اما تا امروز این تکلیف انجام نشده است .

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، گفت که اساسنامه صندوق در کمیسیون اجتماعی دولت  وسپس  در هیات وزیران هم  تصویب شده و اکنون هم در شورای نگهبان است که درصورت تایید اساسنامه، صندوق دراداره ثبت شرکت‌ها ثبت خواهد شد ومی‌توان برای آن حساب بانکی هم  بازکرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر