کد خبر 534143

خدمات شرکت های بیمه ای خارجی متنوع تر شده است

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه‌ای داخلی، سال ها از ارتباطات دنیا دوربوده‌اند شرایط مناسبی برای ورود به بازارسایر کشورها را ندارند زیرا هم ارزیابی ریسک‌ها عوض شده وهم خدمات شرکت‌های بیمه‌ای خارجی متنوع‌تر شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "محمدرضا عربی مزرعه شاهی" ، گفت: برای ورود شرکت بیمه ای به بازارهای جهانی باید سهم بازاری درکشورهای دیگر وجود داشته باشد،یعنی بتوان حق بیمه ای در سایر کشورها ایجاد کرد.

وی،تصریح کرد: درخصوص موضوع اول احتمالا ورود به کشورهای دیگر برای شرکت های بیمه ای داخلی سخت خواهد بود ، به دلیل اینکه اکوسیستم بیمه درحال عوض شدن است و شرکت های بیمه ای داخلی از اکوسیستم دنیا عقب هستند.

این عضوهیات مدیره شرکت بیمه آسیا، خاطرنشان کرد که ایجاد شرکتی که سهامدار آن شرکتی ایرانی باشد در کشورهای دیگر بنابه شرایطی،سخت است.

وی،معتقد است که شرکت های بیمه ای با شرایط موجود نمی توانند وارد بازار بیمه گری کشورهای دیگر شوند و با  برگشتن به برجام،شانس بالایی برای ورود به بازارهای جهانی بیمه وجود ندارد.

عربی مزرعه شاهی، با بیان اینکه شرکت های بیمه ای به صورت سنتی معمولا از بیمه گران اتکایی سایر کشورها برای پوشش ریسک ها استفاده می کنند، گفت: درصورت برقراری ارتباط با شرکت های دنیا، حق بیمه ها با شرکت های خارجی تقسیم می شود.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد:با تاسیس چند شرکت اتکایی جدیدبه نظر می رسد که دولت تمایل دارد که بیمه اتکایی را درداخل کشور توسعه دهد تا اینکه بخواهد منابع خودرا به بیمه گران اتکایی خارج از کشور بدهد.

عربی مزرعه شاهی با بیان اینکه تاسیس شرکت های اتکایی جدید توزیع ریسک در کشور را بیشتر می کند، گفت: اما اگر اتفاقی رخ دهد  به دلیل اینکه ریسک را با دنیا توزیع نکرده ایم ریسک  از کشور خارج و منتقل نمی شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر