کد خبر 532176

بالاترین نرخ سود تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن است

دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: درکشور مجموعه قوانینی وضع شده که با اصل تجارت و ارتقای فضای کسب و کار همخوانی ندارد، در نتیجه این قوانین، دست و پای بخش تولید مسکن را بسته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، فرشید پورحاجت افزود: مبلغ تسهیلات ساخت مسکن با توجه به هزینه های موجود باید به بیش از یک میلیارد تومان برسد.

وی، افزود: در کشور،صنعت ساختمان با زنجیر بسته شده اما در عین حال انتظار داریم که از ابزارهای مالی برای بهبود وضعیت آن استفاده شود.

پورحاجت گفت:یکی از معضلات بخش مسکن کم بودن مبالغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی است.

به گفته این کارشناس حوزه مسکن، وام ساخت مسکن که قراراست امسال پرداخت شود برای بنگاههای اقتصادی بزرگ موثر است؛ اما بر وضعیت بنگاههای اقتصادی کوچک اثری ندارد.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان افزود:درکلانشهر تهران بهای خرید یک واحد مسکونی کمتر از 2 میلیارد تومان نیست در حالیکه این رقم در برخی از مناطق تهران تا 6 یا 7 میلیارد تومان هم رفته است.

به گفته این کارشناس حوزه مسکن،چند ذهنیت درباره بازار مسکن وجود داردکه یکی ازآنها این است که حاصل فعالیت فعالان بخش مسکن صرفا به نفع قشر مرفه است وسازندگان برنامه ای برای ساخت مسکن برای اقشار متوسط وآسیب پذیر ندارند درحالیکه هیچ گونه ابزار مالیاتی برای تسهیل ساخت مسکن  اقشار آسیب پذیر توسط دستگاههای مسئول در نظر گرفته نشده است.

به گفته عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، بسیاری از سازمان های دولتی و دستگاههای متولی بخش مسکن ، از سازندگان مسکن هزینه های گوناگونی دریافت می کنند.

پورحاجت افزود: به عنوان مثال اگر 450 میلیون تومان تسهیلات به ازای هر واحد آپارتمان اعطا شود، حدود 100 میلیون تومان آن را باید برای اخذ مجوز های مختلف پرداخت کرد.

به گفته پور حاجت، بالاترین نرخ سود تسهیلات بانکی درکشورمربوط به حوزه مسکن است و لازم است یک پروژه ساختمانی پیشرفت 30 درصدی داشته باشد تا وام به آن اختصاص یابد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر