کد خبر 512422

اعضای صنف تزئینات داخلی ساختمان بیمه نامه تکمیل درمان ندارند

رییس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، بیان کرد: اعضای صنف متبوع وی فاقد بیمه نامه تکمیل درمان هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "بهروز چودارمیلانی"، گفت: حدود 30 درصد اعضا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قراردارند.

وی با بیان اینکه اتحادیه بارها فراخوان برای بیمه نامه تکمیل درمان داده است، افزود: اعضا استقبالی از این بیمه نامه هم نکردند 

رییس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، خاطرنشان کرد که تعداد اعضای اتحادیه حدود 800 نفر با جواز هستند و باید حداقل 50 نفر اعضای با جواز برای پوشش بیمه تکمیل درمان تقاضا بدهند که به این عدد نرسیدیم.

چودارمیلانی با بیان اینکه حدود 30 تا 40 درصد اعضا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، گفت: اعضای تمایلی به استفاده ازاین بیمه نامه ندارند.

وی،یکی از دلایل عدم تمایل واحدهای صنفی از بیمه نامه تامین اجتماعی را پرداخت سنوات به کارگران واحدها برشمرد و گفت: درآمد اعضای صنف درحدی نیست که توانایی پرداخت بیمه سنواتی را داشته باشند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر