کد خبر 510427

برخی از شرکت‌ها با سود سرمایه گذاری بدست آمده تعهدات خود را ایفا کردند

معاون مالی وسرمایه گذاری شرکت بیمه ما، تصریح کرد که بازار سرمایه بازار مناسبی برای سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در این روزها است که می‌توان از آن سود خوبی هم کسب کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "وحید وثوق"، گفت: رویکرد سرمایه گذاری شرکت بیمه " ما " از سال گذشته ورود به بازار سرمایه با دید بلند مدت بود.

وی،با بیان اینکه دیدگاه بازارسرمایه باید بلند مدت باشد،افزود : درشرکت بیمه " ما " حدود 50  درصد منابع آن تعهدات بلند مدت است زیرا بالغ بر 30 درصد پرتفوی شرکت ، بیمه نامه های زندگی  است که تعهدات بلند مدت برای شرکت ایجاد می کند.

معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه " ما " ، اذعان داشت که از سال گذشته منابع بیشتری وارد سرمایه گذاری در بورس شدو شرکت  در سال گذشته و سالجاری سود مناسبی را کسب کرد.

وثوق،با اشاره به وضعیت مناسب بازار سرمایه در شش ماهه اول سالجاری،گفت : شرکت های بیمه ای این سرمایه گذاری ها را تبدیل به نقدکردند ولی اگر منابع را نزد شرکت نگه دارند و دربازار مجددا" سرمایه گذاری کنند وضعیت خوبی ایجاد می شود .

وی ادامه داد : برخی از شرکت ها با سود سرمایه گذاری بدست آمده تعهدات خود را ایفا کردند که سودآوری این دسته از شرکت ها مختص به یکسال شده و سال بعد شاید تکرار پذیر نباشد.

معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه " ما "،خاطر نشان کرد که برای شرکت بیمه " ما " این مهم است که در بلند مدت بتواند سودنقدی کسب کند و تعهدی را که بابت بیمه گذاران زندگی و حقوق صاحبان سهام دارد ایفا کرده و از منافع بازار سرمایه نیز استفاده کند.

وثوق،سودحاصل ازسرمایه گذاری دربازار سرمایه شرکت در 9 ماهه  سالجاری را حدود 5  برابر کل سال ماقبل از آن عنوان کردو افزود:منابع شرکت  در بازار سرمایه هم نسبت به سال قبل بالغ بر 78 درصدافزایش پیدا کرده است.

وی،با بیان اینکه رویکرد شرکت بیمه ما در بازار رویکردی مثبت بوده،گفت:ضمن حفظ یکسری از سرمایه گذاری ها، از محل تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه دادیم که این موضوع انتظارات "ای پی اس"را تحت تأثیر قرار می دهد.

وثوق، اظهارکرد : افزایش سرمایه به بخش فنی شرکت کمک می کند تا بتواند مجوز قبولی اتکایی بگیرد ، با توجه به ضریب خسارت شرکت بیمه " ما " که در حال حاضر کمتر از 70 درصد است دریافت مجوز قبولی اتکایی به نفع شرکت خواهد بود .

معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه " ما " ، با بیان اینکه با افزایش منابع، قدرت سرمایه گذاری افزایش می یابد، گفت:درحال حاضر ورود به بازار سرمایه با دید بلند مدت برای شرکت هایی همانند شرکت های بیمه ای خوب است به خصوص آن دسته از شرکت هایی که منابع نقد از 5 تا 6 ماهه اول سال دراختیار دارند.

وثوق،معتقداست که در بیمه عمر وپس انداز،اول باید مسائل بیمه ای عمر،درمان و پوشش های تکمیلی را مد نظر قرارداد و در مرحله دوم به موضوع سرمایه گذاری توجه شود.

وی،با بیان اینکه بیمه گذار باید از سرمایه گذاری هم منتفع شود، افزود: وقتی که سود بانکی حدود 18 درصد است ،حداقل سرمایه گذاری که در شرکت های بیمه ای انجام می شود باید درصد معقولی بالاتر از نرخ بانکی باشد.

معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، بازار سرمایه را بازار مناسبی برای سرمایه گذاری  میان مدت و بلند مدت دراین روزها برشمرد که می توان از آن سود خوبی کسب کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر