تعداد زیاد بیمه نامه‌ها دلیلی برتوسعه بازاریک شرکت بیمه‌ای نیست

مدیربیمه‌های اشخاص شرکت بیمه ما، بیان کرد: عدم توسعه "آی تی" در نرم افزارها و سخت افزارهای شرکت‌های بیمه‌ای که در این سال‌ها کمترین توجه به آن شده، بزرگترین مشکل در جمع آوری آمارصنعت بیمه است.

تعداد زیاد بیمه نامه‌ها دلیلی برتوسعه بازاریک شرکت بیمه‌ای نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "فروزان رادمهر"، گفت: تعداد بیمه نامه ها دلیلی برتوسعه بازار یک شرکت بیمه ای نبوده و ملاک مناسبی برای بررسی همچنین ظرفیتی هم نیست.

وی افزود: گاهی قراردادی ثبت می شود و کل بیمه نامه های یک مجموعه زیر مجموعه یک قرارداد ، قرار می گیرد وسال بعد بیمه نامه به تعداد ثبت می شود که یک آمارغیرواقعی را القا می کند.

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه ما،دلیل اصلی افزایش این اتفاق در صنعت بیمه را اینگونه توضیح داد: اینکاربه دلیل آمارسازی بابت تعداد بیمه نامه نیست زیرا مشکل اصلی در کارمزد بیمه نامه ها است.

رادمهر ادامه داد: به دلیل اینکه کارمزد پلکانی نشود بیمه نامه ها را به جای اینکه درقالب یک قرارداد و یک بیمه نامه ثبت کنند شکسته و خرد میکنند تا از کارمزد پلکانی خارج شوند.

وی، با اشاره به اینکه تعداد بیمه نامه ملاک مناسبی به خصوص برای بیمه نامه های گروهی نیست، اظهارکرد: در بیمه نامه گروهی یک قرارداد می تواند 20 هزار بیمه شده داشته باشد یا درقراردادهای کشوری 400 هزار بیمه شده در یک قرارداد ثبت می شوند.

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه ما، گفت: آیین نامه 83 کارمزد، در سال 92 مصوب شده ومبنای هزینه ای که درآیین نامه درنظر گرفته شده و برای شروع پلکان 50 میلیون تومان است که درآن سال عدد قابل توجهی بوده است.

رادمهر با اشاره به تورم سال 92 که تک رقمی بوده و تورم سالجاری که دورقمی است، گفت: این آیین نامه از آن سال تاکنون بازنگری نشده، درحالیکه  الان کمترین بیمه نامه دررشته درمان از 400 میلیون تومان شروع می شود.

وی ادامه داد: با این اوصاف تمامی بیمه نامه ها پلکانی می شوند و باتوجه به اینکه شبکه فروش نمی تواند هزینه های اجرای بیمه نامه را جبران کند مجبور است تابیمه نامه ها را تفکیک کرده تااز کارمزد بیشتری برخوردارشود.

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه ما، خاطرنشان کردکه، آیین نامه 83 نیاز به بازنگری دارد و هرسال باید عددهای داخل آیین نامه براساس تورم بازنگری شود.

رادمهربا بیان اینکه دربسیاری از کشورها بیمه گران پایه و صندوق های خودگردانی که کار بیمه گری انجام می دهند به صورت تجمیعی داده های آماری خودرا منتشر می کنند، گفت: در ایران آمار تامین اجتماعی جداگانه و آمار شرکت های بیمه ای توسط بیمه مرکزی منتشر می شود.

وی ادامه داد: هیچ وقت یک آمار تجمیعی از کل عملیات بیمه گری که درکشور اتفاق افتاده منتشر نشده و نکته بعدی این است که شرکت های بیمه ای به یک سامانه متمرکز که برای همه قابل استفاده باشدوصل نیستند.

مدیربیمه های اشخاص شرکت بیمه ما، گفت: از وقتی سامانه سنهاب راه اندازی شده قسمتی از داده های آماری توسط بیمه مرکزی استخراج می شود و دردسترس شرکت ها قرارگرفته است.

رادمهرتصریح کردکه، سنهاب هنوز قابلیت استخراج داده های ترکیبی با یک مبنا از شرکت ها را ندارد زیرا خیلی از داده ها در شرکت ها سلیقه ای وبراساس نظر مدیران در سیستم ها ارائه می شود.

وی، با بیان اینکه سیستمی که آمار ریز و جداگانه در یک رشته بیمه ای و یک مورد خاص آن رشته را تحلیل کند در سیستم فناوران وجود ندارد، گفت: هر آماری که شرکت ها ارائه می دهند تقریبی است!

ارسال نظر