زنبورداران توانایی پرداخت حق بیمه خویش فرما را ندارند

یک زنبوردار نمونه، با اشاره به مشکل زنبورداران در زمینه بیمه تامین اجتماعی، گفت: زنبورداران فاقد بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "صفررحمانی پور"  با اشاره به مشکلات موجود بیمه تامین اجتماعی زنبورداران،گفت: هرروزاز طریق اتحادیه زنبورداری پیگیراین موضوع هستیم اما به نتیجه خاصی نرسیده ایم.

وی، با بیان اینکه زنبورداران توانایی پرداخت حق بیمه خویش فرما را ندارند، افزود: بیمه زنبورداران تنها 2 سال برقرارشد که آن هم شامل شرایط خاصی بود ،از جمله اینکه اگر کسی از سال 88 تنها یک روز هم بیمه بوده مشمول بیمه زنبورداران نمی شود.

این زنبوردارنمونه، با اشاره به بیمه شدن کلونی های زنبورخود نزد بیمه صندوق کشاورزی، گفت:  گزینه های مختلفی برای بیمه وجود دارد ولی این نوع بیمه نامه سرقت و برخی از بیماریها را پوشش نمی دهد وتنها یکی دو نوع از بیماری ها را پوشش می دهد.

ارسال نظر

آخرین خبر ها