کد خبر 474839

بیمه عمر ابزار سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود

دبیرکارگروه بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران، با بیان اینکه بیمه عمر جزو ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود، افزود: لفظ «سرمایه‌گذاری» در فرهنگ جاری کشور، یعنی سرمایه‌گذاری برای خود که این سرمایه‌گذاری حتماً از جنس مالی و پولی خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، «علی فرزین»، افزود:حال آنکه بیمه عمر اگر سرمایه‌گذاری هم محسوب شود، اولاً سرمایه‌گذاری برای دیگران است ودرخصوص سرمایه‌گذاری برای خود، بیشتر یک سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه و به  دور از تحمل مالیات را باید در آن جست.

مدیر بیمه‌های عمر و مستمری شرکت بیمه البرز اظهارکرد:درحال حاضر، شرکت های بیمه ای نمی‌توانند بالاتر از16  درصد را برای دو سال نخست قرارداد بیمه، بالاتر از 13درصد  را برای دو سال بعدی قرارداد بیمه و بالاتر از 10 درصد را برای سالهای پنجم تا صد سال آتی بیمه کنند، چون بیمه یعنی اطمینان و شرکتهای بیمه باید اطمینان به خریدار خدمات خود بدهند.

فرزین، با بیان اینکه بیمه عمر برای سود بردن نبوده و اصلا ابزار سرمایه گذاری نیست، افزود: اشتباه اصلی از اینجا ناشی می شود که عده ای فکر می کنند بیمه عمر ابزار سرمایه گذاری است درصورتیکه بیمه عمر برای بیمه کردن است.

مدیر بیمه‌های عمرو مستمری بیمه البرزتصریح کرد که شرکت های بیمه ای سود مشارکت پرداخت می کنند یعنی قرار نیست که سودی را که واقع نشده پرداخت کنند، سود مشارکت یعنی سودی که تحقق پیدا کرده وواقعیت بیرونی یافته است.

فرزین ادامه داد: سودی به بیمه گذار پرداخت می شود که تحقق یافته و همانند بانک نیست که عملکردی را که محقق نشده  را تضمین کند.

وی با بیان اینکه بیمه عمر دونوع تعهد اصلی را پوشش می دهد، گفت: تعهد حیات یا پوشش خطرات زمان حیات و تعهد دیگرهم فوت است ،وقتی حیات را بیمه می کند یعنی شرکت بیمه در ده سال آینده چقدر تامین آتیه بیمه گذار را بیمه می کند و با موضوع سرمایه گذاری متفاوت است.

فرزین عنوان کرد: منابع حاصل ازبیمه نامه های عمر ،باید سرمایه گذاری شود زیرا بیمه عمر به شدت وابسته به سرمایه گذاری است یعنی اگر بیمه گر سرمایه گذاری درستی انجام ندهد نمی تواند از پس هزینه های خود برآید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر