کد خبر 469216

چرا صورت‌های مالی سال ۹۸ شرکت بیمه شهر منتشر نشد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آخرین گزارش منتشر شده شرکت سرویس بیمه شهر مربوط به صورت‌های مالی سال ۹۷ بوده و هنوز این شرکت بیمه‌ای، صورت‌های مالی سال ۹۸ خود را درکدال منتشر نکرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، شرکت سرویس بیمه شهربه عنوان یکی از شرکت های خدمات بیمه ای وابسته به شهرداری تهران ازسال 72 شروع به فعالیت کرده است.

تمرکز این شرکت بیشتر بر فعالیت های مربوط به انواع خدمات بیمه‌ای در زمینه بیمه های زندگی وغیرزندگی و ارائه خدمات به بیمه گذاران است.

درحال حاضرشرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان شهرداری تهران و بانک شهر هرکدام 35 درصد و سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نیز 27 درصد از سهام شرکت سرویس بیمه شهر را در اختیار دارند.

سایر سهام شرکت سرویس بیمه شهر دراختیار شرکت های جهان اقتصاد شهریار، خدمات اداری شهر، سرمایه گذاری شهرو لیزینگ شهر قرار دارد.

ترکیب هیات مدیره شرکت سرویس بیمه شهر را افرادی چون محمد حسین محسنی، همایون اسدی،علی سمیعی،  سعید رجبی توارات و علی تقوی تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر