کد خبر 466606

تغییر قانون شخص‌ثالث فروش بیمه‌نامه بدنه را افزایش داد

۷۰ درصد خودروهای موجود کشور بیمه بدنه دارند

مدیر اتومبیل شرکت بیمه آرمان بیان کرد: عدم شناخت از بیمه‌نامه بدنه اتومبیل و عدم الزام این بیمه‌نامه باعث شده که مالکان بخشی از خودروها این بیمه نامه را تهیه نکنند .

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "نیما لطفی" گفت: دلیل اصلی عدم تمایل افراد برای خرید بیمه نامه بدنه اتومبیل اختیاری بودن آن است که در گذشته به دلیل اینکه قیمت خودروها تا این میزان افزایش نیافته بود تمایل افراد بیشتر به سمت خرید بیمه نامه های شخص ثالث اجباری بود.

وی،افزود: با توجه به افزایش قیمت خودروها و تغییر قانون بیمه نامه شخص ثالث که درآن خودروی متعارف و نامتعارف تعریف شده سهم بیمه بدنه اتومبیل در سبد پرتفوی شرکت ها افزایش یافته،زیرا در صورتیکه برای یک خودروی نامتعارف اتفاق یا خسارتی رخ دهد، سهم مقصر حادثه مشخص است و مازاد بر آن باید از بیمه بدنه استفاده شودکه این موضوع منجر به افزایش فروش بیمه نامه بدنه اتومبیل شده است.

مدیراتومبیل شرکت بیمه آرمان خاطر نشان کردکه در سال 96 سهم بیمه بدنه اتومبیل از بازار خودرو کشور تنها 16 درصد بوده اما درحال حاضر این سهم افزایش یافته وطبق آمارهای غیر رسمی  حدود 70 درصد خودروها بیمه بدنه دارند و  30 درصد باقی مانده هم به وضعیت اقتصادی جامعه و الزامات افراد بر می گردد.

لطفی،گفت:  بیمه نامه شخص ثالث هزینه بالایی دارد و افراد به بیمه نامه بدنه در مرحله بعدی فکر می کنند که باتوجه به افزایش قیمت خودرو تفکری اشتباه است زیرا درصورت رخ دادن حادثه، سرمایه یک خانواده از بین می رود.

مدیر اتومبیل شرکت بیمه آرمان تصریح کرد:بیمه نامه بدنه موجود دارای نواقصی است زیرا بیمه نامه هایی که تعریف شده اند بیمه نامه هایی هستند که سالهاست در کشور به همین شیوه فروخته می شوند، تغییر رفتارو نیازهای افراد باید در بازبینی و طراحی محصول در شرکت های بیمه ای دیده شود.

لفطی افزود: متاسفانه این فرآیند در شرکت های بیمه ای انجام نشده و نوآوری در این خصوص دیده نمی شود و تمامی طرح هایی که ارائه می شوند همان طرح های قدیمی هستند که نیاز برخی از بیمه گذاران را تامین نمی کنند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر