کد خبر 454589

برابری ۶نماد سبز در برابر ۶نماد قرمز در شاخص گروه بانک

در آخرین روز کاری هفته، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۵.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک اقتصاد نوین بود که ۰.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سامان بود که ۱.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد    بانک صادرات ایران با افزایش ۵.۷۳ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۷۹ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۲ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری