افزایش چشمگیر تقاضا برای خودرو

اقبال سهامداران به خودرو، صف خرید ۷۳میلیونی تشکیل داد

سهام شرکت ایران خودرو امروز با رشد پنج درصدی مواجه شد و قیمت ۳,۸۳۰را ثبت کرد.

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ در پایان معاملات بورس امروز سهام شرکت ایران خودرو با رشد پنج درصدی مواجه شد و بین نمادهای پر تراکنش امروز قرار گرفت.

سهام شرکت ایران خودرو در آخرین معاملات خود، عدد ۳,۸۱۰یال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته است. همچنین با جابجایی بیش از یک میلیارد و ۶۰۰میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۳,۸۳۰ریال آغاز خواهد کرد.

ارزش معاملات امروز خودرو به رقم بیش از ۶۱۵میلیارد تومان رسید. همچنین ۹۷درصد از سهام شرکت ایران خودرو را حقیقی‌ها و سه درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، یک میلیارد و ۵۰۰میلیون برگه سهم (۹۳درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد ۱۱۹هزار برگه سهم ( هفت درصد) را اشخاص حقوقی به فروش رساندند.

ایران خودرو

بیشتر بخوانید
ارسال نظر