نوسان در معاملات سیتا

سیتا با بازار همراه نبود

سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با افت سه درصدی، قیمت ۱۷,۰۵۰را ثبت کرد. همچنین در معاملات بورس امروز عمده سهام این شرکت توسط حقیقی ها دست به دست شد.

اقتصادآنلاینهانا پاکمند؛ در پایان معاملات بورس امروز سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با افت سه درصدی مواجه شد و بین نمادهای پر تراکنش امروز قرار گرفت.

سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در آخرین معاملات خود، عدد ۱۷,۲۵۰ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته حدود یک درصد کاهش یافته است. همچنین با جابجایی حدود ۳۷میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۱۷,۰۵۰ریال آغاز خواهد کرد.

ارزش معاملات امروز سیتا به رقم ۵۶میلیارد تومان رسید. همچنین ۹۸درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین را حقیقی‌ها و دو درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، ۳۷میلیون برگه سهم (۹۹درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد ۱۵۰هزار برگه سهم (یک درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

سیتاگدنا

بیشتر بخوانید
ارسال نظر