صف نشینی فروشندگان شاروم

ویژه سهامداران شاروم (۲۵آبان ماه)

در معاملات فرابورس امروز سهام شرکت پتروشیمی ارومیه با افت پنج درصدی قیمت ۱۹,۲۶۱را ثبت کرد. همچنین ارزش معاملات این سهم به ۴۵میلیارد تومان رسید.

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ در پایان معاملات فرابورس امروز سهام شرکت پتروشیمی ارومیه با افت پنج درصدی مواجه شد و بین نمادهای پر تراکنش امروز قرار گرفت.

سهام شرکت پتروشیمی ارومیه در آخرین معاملات خود، عدد ۱۹,۸۵۱ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته بیش از دو درصد کاهش یافته است. همچنین با جابجایی ۲۳میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۱۹,۲۶۱ریال آغاز خواهد کرد.

ارزش معاملات امروز شاروم از رقم ۴۵میلیارد تومان عبور کرد. همچنین ۹۷درصد از سهام شرکت پتروشیمی ارومیه را حقیقی‌ها و سه درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، بیش از ۲۲میلیون برگه سهم (۹۸درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد یک میلیون برگه سهم (دو درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

111111111

ارسال نظر