ویژه سهامداران سیتا؛

سیتا میان حقیقی‌ها دست به دست شد

سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با رشد پنج درصدی، قیمت ۱۸,۰۹۰را ثبت کرد. همچنین در معاملات بورس امروز عمده سهام این شرکت توسط حقیقی ها دست به دست شد.

اقتصادآنلاین هانا پاکمند؛ در پایان معاملات بورس امروز سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با رشد پنج درصدی مواجه شد و بین نمادهای پر تراکنش امروز قرار گرفت.

سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در آخرین معاملات خود، عدد ۱۷,۹۸۰ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته است. همچنین با جابجایی حدود ۳۵میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با ۱۸,۰۹۰ریال آغاز خواهد کرد.

ارزش معاملات امروز سیتا به رقم ۵۶میلیارد تومان رسید. همچنین ۹۹درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین را حقیقی‌ها و یک درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، ۲۹میلیون برگه سهم (۸۸درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد چهار میلیون برگه سهم (۱۲درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

سیتا

بیشتر بخوانید
ارسال نظر