بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام

رقابت افراد حقیقی در خروج از بانکی‌ها و فلزات اساسی

افراد حقیقی امروز هزار و ۴۵۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه بانک‌هاو موسسات اعتباری و همچنین سهام فملی بود.

اقتصاد آنلاینهانا پاکمند، حقوقی‌ها حدود هزار و۴۵۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.

ارزش کل معاملات خرد چهار هزار و۷۰۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۴درصد یعنی دو هزار میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۳۱درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «محصولات غذایی و آشامیدنی» و «استخراج نفت و گاز و خدمات جانبی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فملی»، «فولاد» و «وبصادر» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «مبین»، «فجر» و «غزر» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۱۷۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی مبین انرژی خلیج فارس با برتری ۹میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۵نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود.

تغییر_مالکیت_حقیقی_و_حقوقی_در_بازار_سهام_99_08_06

تغییر_مالکیت_صنایع_در_بازار_سهام_99_08_06

بیشتر بخوانید
ارسال نظر