کد خبر 474262

تکانه‌های تغییر نرخ تسعیر ارز بر سود بانک‌ها

سودسازی سنگین بانک‌های ملت و اقتصاد نوین

پیرو بخشنامه بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها افزایش یافت. به همین دلیل سود ریالی این بانک‌ها نیز دچار تغییراتی شد که در این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های ارائه شده پرداخته می‌شود.

اقتصاد آنلاین - سیده زینب رزم گیر؛ طبق بخشنامه مورخ ۱۵‌/ ۰۷‌/ ۱۳۹۹ بانک مرکزی، مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری میان دوره‌ای منتهی به پایان شهریورماه ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۹,۰۰۰ریال برای هر یورو و مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ریال برای هر دلار آمریکا با رعایت سایر شرایط اعلامی در بخشنامه مذکور تعیین گردید. این نرخ در سال مالی ۱۳۹۸، مبلغ ۱۰۲,۰۰۰ریال برای هر یورو و مبلغ ۹۰,۰۰۰ریال برای هر دلار آمریکا بوده است. با این حساب نرخ تسعیر یورو و دلار به ترتیب با رشدی ۲۶درصدی و ۲۲درصدی مواجه شد. حال با توجه به این افزایش در نرخ تسعیر ارز، دارایی‌های ارزی بانک‌ها با تغییراتی رو به رو هستند؛ پیرو این بخشنامه بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها با صدور اطلاعیه‌هایی در سامانه کدال به شرح این تغییرات پرداختند.

بانک‌های تجارت، خاورمیانه، گردشگری و شهر افشای سود خود از این تسعیر را به بعد از تکمیل فرایند حساب‌رسی موکول کردند. بانک صادرات، سرمایه، آینده، دی و ایران زمین اعلام کردند که این افزایش نرخ، تاثیر چندانی در شناسای سود این بانک ندارد. بانک‌های سامان، ملت، پارسیان، سینا، اقتصاد نوین، پاسارگاد و کارآفرین مبلغ سود خود را اعلام کردند.

بانک سامان در افشای اطلاعاتی با موضوع افشای آثار تغییر نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، مبلغی در حدود هزار و ۸۷۸ میلیون ریال سود ناشی از تسعیر اقلام پولی اعلام کرد (۱۱۴درصد سود نسبت به سال قبل). همچنین تعیین آثار دقیق تغییرات مذکور را منوط بر  تکمیل فرایند تهیه صورت‌های مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ و اظهارنظر حسابرس مستقل بانک در این خصوص دانست.

بانک صادرات ایران، در اطلاعیه شفاف‌سازی خود اعلام کرد که با توجه به اختلاف اندک بین اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، انتظار ندارد ابلاغ نرخ‌های جدید آثار با اهمیتی بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای این بانک داشته باشد. با این وجود در صورت‌های مالی خود در صورت تغییرات محسوس آن را اعلام می‌کند.

بانک ملت، در افشای اطلاعات با موضوع افشای آثار تغییر نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، پس از در نظر گرفتن موارد مورد نیاز، دارای اثر مثبت خالص حدود ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال (۲۳۰درصد سود نسبت به سال گذشته) بر عملکرد شش ماهه این بانک خواهد بود. همچنین صورت مالی ۶ماهه خود را تا آخر این ماه با جزئیات بیشتر در سامانه کدال منتشر خواهد کرد.

بانک پارسیان در افشای اطلاعاتی، تسعیر خالص اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را مبلغ ۱۷۲میلیون یورو اعلام کرد که منجر به شناسایی حدود چهار هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال سود تسعیر برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

بانک تجارت نیز در افشای اطلاعاتی، اعلام کرد با توجه به افزایش نرخ تسعیر با لحاظ وضعیت ارزی بانک، اثر درآمدی را برای بانک به همراه خواهد داشت. با این وجود تعیین آثار دقیق آن بر سود و زیان بانک منوط به محاسبه میزان اندوخته کاهش ارزش مطالبات مشکوک الوصول ارزی بود و در صورت‌های مالی میان‌دوره ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ ارائه می‌شود.

بانک خاورمیانه اثر درآمدی اعمال نرخ های جدید تسعیر برای بانک را حدوداً ۴۵میلیون یورو در پایان شهریور سال ۱۳۹۹ اعلام کرد. همچنین تعیین آثار دقیق آن بر سود و زیان بانک را منوط به تکمیل فرایند تهیه صورت‌های مالی بانک دانست.

بانک سینا اثر درآمدی خود را ۱۵۰میلیارد ریال اعلام کرد. اما تعین آثار دقیق این تغییرات را بر سود و زیان بانک را منوط بر تکمیل فرایند تهیه صورت های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ بیان کرد.

بانک اقتصاد نوین مبلغ دارایی یا بدهی ارزی مرتبط‌اش ۲۳۳ میلیون یورو اعلام شد. تسعیر خالص اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی آن منجر به شناسایی حدود ۶۳۵ میلیارد تومان سود (هزار و ۵۰درصد سود نسبت به سال گذشته) برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ این بانک شد.

بانک پاسارگارد با مبلغ دارایی یا بدهی ارزی ۷۷۶میلیون دلاری، سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را  هزار و ۶۰۰  میلیارد تومان (۶۵درصد سود نسبت به سال گذشته) برآورد می‌کند. جزئیات بیشتر این سود حاصله در گزارش ۶ماهه در کدال منتشر می‌شود.

بانک کارآفرین، حدود ۲۵.۶ میلیون یورو در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹، درآمد کسب خواهد کرد. با این حال تعیین آثار دقیق و کامل آن بر سود و زیان منوط به تکمیل فرایند تهیه صورت‌های مالی بانک خواهد بود.

بانک گردشگری با افزایش درآمد رو به روست و که تاثیر آن بر ارقام صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹، از اهمیت بالایی برخوردار نخواهد بود. اما آثار نهایی آن در صورت‌های مالی میاندوره‌ای بانک گزارش می‌شود.

بانک شهر، در اطلاعیه شفاف سازی خود اعلام کرد محاسبه سود ناشی از تسعیر ارز منوط به تکمیل فرآیند‌های مالی است و پس از مشخص شدن نتایج، اعلام میشود.

بانک سرمایه، در اطلاعیه شفاف‌سازی خود اعلام کرد که با توجه به اختلاف اندک بین اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، انتظار ندارد ابلاغ نرخ‌های جدید آثار با اهمیتی بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای این بانک داشته باشد. با این وجود در صورت‌های مالی خود در صورت تغییرات محسوس آن را اعلام می‌کند.

بانک آینده در اطلاعیه شفاف سازی خود اعلام کرد با توجه مدت اندک اخذ مجوز مراحل سه گانه فعالیت ارزی توسط این بانک، بخشنامه فوق، در این بازه زمانی، فاقد اثر قابل توجه بر عملکرد مالی این بانک می باشد.

بانک دی در اطلاعیه شفاف سازی خود اعلام کرد که این تغییر نرخ تاثیر زیادی بر سود و زیان این بانک در ۶ ماهه و پایان سال مالی منتهی به ۳۰اسفند نخواهد داشت.

پست بانک نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وضعیت مثبت ارزی ۱۰ میلیون دلاری دارد. همچنین سود ریالی تغییر نرخ تسعیر ارز را در صورت‌های مالی خود گزارش خواهد کرد.

بانک ایران زمین نیز در اطلاعیه شفاف‌سازی خود اعلام کرد که تغییر نرخ تسعیر ارز تاثیر با اهمیتی بر صورت‌های مالی منتهی به ۳۱شهریور امسال ندارد.

تکانه‌های تغییر نرخ تسعیر ارز بر سود بانک‌ها

بیشتر بخوانید
ارسال نظر