اعضای شورای عالی بورس هنوز تصمیم نگرفته‌اند؛

تعیین تکلیف بازار پایه فرابورس به آینده موکول شد

جلسه شورای عالی بورس که به منظور بررسی شرایط و مقررات جدید بازار پایه تشکیل شده بود، بدون نتیجه به اتمام رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین، جلسه شورای عالی بورس که با هدف تعیین تکلیف مقررات و نحوه عملکرد این بازار تشکیل شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. در این جلسه  تمامی اعضای حاضر به بحث و برسی در خصوص چگونگی معاملات در شرایط جدید بازار پایه پرداختند. با این حال جلسه یاد شده به حصول دست آوردی مشخص منتهی نشد. به همین دلیل مقرر شده تا اعضای شورای عالی بورس در جلسه‌ای دیگر ضمن بررسی چند و چون سازو کار بازار پایه به ارائه جمع بندی و نتیجه گیری در این باره بپردازند.

در همین باره معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس در خصوص جلسه امروز شورای عالی بورس که به بررسی دستورالعمل جدید بازار پایه اختصاص داشت، گفت: طی این جلسه اعضای شورای عالی بورس در خصوص جوانب مختلف این دستورالعمل به بحث و بررسی پرداختند اما جمع‌بندی نهایی نظرات اعضا به جلسه آتی این شورا موکول شد.

بهنام محسنی عنوان کرد: تا زمان تشکیل جلسه بعدی شورای عالی بورس نیز یک نشست تخصصی تبیینی و توجیهی در مورد بازار پایه برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر