توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد؛

شرط برخورداری شرکت‌های بورسی از نرخ صفر مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در رابطه با انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ با حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم‌وآیین‌نامه‌اجرایی آن‌در رابطه با تجدید‌ ارزیابی شرکت‌ها توضیحاتی ارایه داد.

اقتصاد آنلاین- رامین بیات: سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: شرکت‌هایی که بر اساس صورت‌های مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده 141 لایحه قسمتی از قانون تجارت شده باشند، در صورتیکه طی سال 1397 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی خود کرده و مازاد این تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور و فارغ از میزان درآمد و هزینه طی سال جاری با این اقدام (افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) از شمول ماده 141 خارج شوند، با رعایت سایر مقررات مربوط امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی را دارا خواهند بود.

 براساس این بخشنامه، در صورتیکه افزایش سرمایه از محل سایر منابع، آورده نقدی، مطالبات حال شده و... طی سال جاری و قبل از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده و با انجام آن شرکت از شمول ماده 141 قاون تجارت خارج شده باشد، در این صورت امکان برخورداری از مشوق ها مالیاتی ذکر شده را نخواهند داشت.

بر اساس این گزارش، به رغم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کارشناسان بازار سهام معتقدند، این نوع از افزایش سرمایه، نقدینگی جدیدی به شرکت‌ها نمی‌آورد و تنها ارزش دفتری دارایی‌های آنان را به روز می‌کند که این اقدام در عملکرد شرکت‌ها تاثیری ندارد.

مالیات

بیشتر بخوانید
ارسال نظر